4.09.2018 19:29:20

Programcı Ve İstatistikçi Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına İlişkin Açıklamalar

Programcı Ve İstatistikçi Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına İlişkin Açıklamalar

 

Bilindiği üzere, Kurumumuzda açık bulunan Programcı ve İstatistikçi kadroları için, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince 05/07/2018 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı ilanına çıkılmıştır.

Sınav başvuruları Kurumumuz internet sayfasından yapılmış olup, başvurular Sınav Kurulunca incelenmiştir. Yapılan ön inceleme sonucunda yapılan tespitler ekteki listelerde yer almaktadır.

Başvuru listeleri incelenerek, 5 işgünü içerisinde (11/09/2018 Salı saat:17:30’a kadar) görev yapılan birimlere gerekli itirazlar yapılacaktır. Birimlere yapılan itirazlar, ivedilikle Personel Dairesi Başkanlığına iletilecektir. İtirazların hızlı çözümü açısından, itiraz sahibince birimine yapılan itiraz, mail yoluyla esra.tikenli@iskur.gov.tr adresine de gönderilecektir.

İtirazların değerlendirilmesi sonucunda kesinleşen liste Kurum internet adresinde yayımlanacak olup, belirtilen süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle; sınava başvuran tüm personelin sınava başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığını titizlikle inceleyerek lehine ya da aleyhine olan durumları mutlaka bildirmesi gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvurusu geçersiz sayılacak olup, ataması yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

EK-1 Programcılık Başvuruları Kabul Edilen Personel Listesi

EK-2 Programcılık Başvuruları Şartları Tutmayan Personel Listesi

İstatistik Kadrosu Başvurusu Uygun olan- Olmayan Personel Listesi