14.11.2018 20:45:15

İşgücü Piyasası Araştırması Değerlendirme Toplantısı Ankara'da Yapıldı

2018 Yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Değerlendirme Toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un teşrifleriyle Ankara’da yapıldı.


İŞKUR’un 81 ilde yaklaşık 90 bin iş yerini ziyaret ederek gerçekleştirdiği İşgücü Piyasası Araştırmasının sonuçlarını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıya Bakanımız Selçuk’un yanı sıra TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, Federal Almanya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı AB Dış İlişkiler, Avrupa Parlamentosuyla İlişkiler, AB Uyum ve Koordinasyondan Sorumlu Bölüm Başkanı Jörg Capellen, İŞKUR yöneticileri, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, sosyal paydaşlarımız ve özel sektör temsilcileri katıldı.
İŞKUR’un Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile iş birliğinde yürüttüğü “İŞKUR’un Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bakanımız Selçuk, "İşgücü Piyasası Araştırması ile sektörlerin talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz." dedi.
İşsizlikle mücadele kapsamındaki çalışmaların en önemlisinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği olduğunu ifade eden Selçuk, bu kapsamda bir yılda yaklaşık 1,5 milyon kişinin istihdamının sağlandığını bildirdi.


“Etkili ve Sürdürülebilir Politikalar için Sağlıklı Veriler Gerekiyor”
İşgücü piyasasının en önemli sorunlarından birinin arz ve talep uyumsuzluğu olduğuna dikkat çeken Selçuk şunları kaydetti: "İŞKUR tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Araştırması ile işgücü piyasasının ihtiyaçları tespit ediliyor, bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kapsamda, bu yılın 10 aylık bölümünde yaklaşık 409 bin vatandaşımız, Mesleki Eğitim Kurslarımızdan, İşbaşı ve Girişimcilik Eğitim Programlarımızdan yararlandı. Bu programlarımızla işgücünü hem bugünün hem de geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz. Ayrıca işverenler ile nitelikli işgücünü buluşturmayı hedefliyoruz.”
Bakanımız Selçuk, etkili ve sürdürülebilir politikaların oluşturulabilmesi için sağlıklı verilerin varlığının önemine dikkat çekerek, "Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması hem çalışma hayatında hem de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde büyük bir değere sahip" diye konuştu.
İŞKUR'un işgücü piyasasında arz ve talep arasındaki uyumu sağlamak için İşgücü Piyasası Araştırmasını periyodik olarak sürdürdüğünü vurgulayan Selçuk, bu çalışmanın Avrupa'da da değerli ve kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu belirtti.


"Geleceğin Mesleklerine Yönelik Çalışmalar Yürütüyoruz"
Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ise toplantının çok önemli çıktılarının olacağını belirterek araştırma neticesinde elde edilen verilerin Türkiye'nin 81 ilinde işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünü tespit ettiğini söyledi.
İŞKUR olarak sadece bugüne değil, geleceğe yönelik projeksiyonlar da geliştirdiklerini kaydeden Uzunkaya, "Biz sadece bugünü kurtarma ve yönetmenin derdinde değiliz. İŞKUR olarak, geleceğin istihdam politikalarını da belirleyip geleceğin mesleklerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz." dedi.


“Açık İşlerin Yüzde 40,6’sında Mesleki Beceri Sahibi Olma Şartı Aranıyor”
Araştırma neticesinde işverenlerin açık işlerin yüzde 40,6'sında mesleki becerilere sahip çalışan aradığını tespit ettiklerine dikkat çeken Uzunkaya, bu kapsamda İŞKUR'un düzenlediği Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarının işgücü piyasasının talep ettiği nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Uzunkaya, İŞKUR’un klasik bir istihdam kurumu olmadığını, dünya istihdam politikalarına yön verebilecek kadar ciddi bir noktada olduğunu belirterek “Biz biliyoruz ki sadece nicel araştırmaları yapmakla sonuca varmamız mümkün değil. Bu araştırmaların neticesinde nitel araştırmalara da yönelmek durumundayız." diye konuştu.

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı temsilcisi Sayın Jörg Cappellen de açılış konuşmasında Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ilişkilere ve işbirliği faaliyetlerine vurgu yaptı.  Almanya işgücü piyasasının mevcut durumuna ve işgücü piyasasında karşılaşılan sorun alanlarına değinen Capellen, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki işbirliği çalışmalarının devam etmesine yönelik temennilerini iletti.

Konuşmaların ardından, düzenlenen çalıştayda ise işgücü arz - talep uyumsuzluğu, kadın ve genç istihdamı, engelli istihdamı, geleceğin meslekleri, uluslararası göç ve istihdama etkileri, işgücü piyasasına sektörel bakış (bilgi ve iletişim, finans ve sigorta, imalat, toptan ve perakende ticaret) konularında masalar oluşturulup, araştırma sonuçları kapsamında işgücü piyasasının mevcut durumu ortaya konularak sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

İşgücü Piyasası Araştırması Nedir?
İşgücü Piyasası Araştırması; işgücü piyasasının talep yapısını ortaya koyan en kapsamlı çalışmadır. İŞKUR tarafından her yıl işgücü piyasasını talep yönüyle analiz etmek için 81 il düzeyinde sektör ve meslek kırılımında sonuç elde edilen İşgücü Piyasası Araştırmaları gerçekleştirilmektedir. İşgücü piyasası araştırmaları, “işgücü piyasasını tüm yönleriyle ele alarak piyasanın işgücü ihtiyacını tespit ve analiz etmek” konusu üzerine inşa edilmiştir.

 

İşgücü Piyasası Araştırmaları;

  • İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücü sayısı ve bu elemanlarda aranan özellikleri tespit etmek,
  • Mevcut ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen sektörel ve mesleki değişim ile gelişmeleri izlemek,
  • İşgücü piyasasının talep yapısını ortaya koymak, aktif istihdam politikalarına veri kaynağı teşkil etmek ve bu sayede ihtiyaca uygun Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasını sağlamak,
  • İŞKUR’un yanı sıra diğer kurum ve kuruluşların (YÖK, MEB vb.) işgücü talebi hakkında bilgi ihtiyacını karşılamak ve mesleki eğitim planlamasının ihtiyaca uygun yapılması için veri sağlamak gayesiyle gerçekleştirilmektedir.

Bu araştırma sonuçlarından, Türkiye genelinin yanında 20+ istihdamlı iş yerleri için il düzeyinde sonuçlar üretilmektedir. Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflamalar kullanılarak yapılan bu araştırmada; 77 ilde tam sayım, 4 ilde örneklem yöntemiyle sahaya çıkılmaktadır. 77 ilde 20+ istihdamlı iş yerlerinin tamamı ziyaret edilmektedir. Örneklem yapılan iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dır. 2-9 ile 10-19 arası çalışanı olan iş yerlerinde ise Türkiye geneli sonuç alabilmek için örneklem yöntemiyle sahaya çıkılmaktadır. Anket formu, işveren veya işveren temsilcisine yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmaktadır. Araştırma sonuçlarından 1 adet Türkiye raporu, 81 il raporu ile sektörel ve bölgesel raporlar hazırlanmaktadır.