Uğur TUNÇ

Uğur TUNÇ

Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı 

+90 (312) 216 39 27
e-posta 

Bağlı Birimler:

Birim Adı  
a) Uzman Grubu 1 (Uluslararası İlişkiler) +90 (312) 216 35 65
b) Uzman Grubu 2 (AB ile İlişkiler ve Projeler) +90 (312) 216 35 28
c) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 34 96


Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı Görevleri
a)  Kurumun görev yerine geçen, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarına, Ulusal Programa ve İlerleme Raporlarına ait gelişmeleri izlemek ve Kurumları izlemek için gerekli koordinasyon içinde gerekli yardım sağlamak,
b)  Avrupa İstihdam Stratejisine  kişili yürütmek,
c) Kurumun Avrupa Birliği Mali Yardım Araçlarına programlama faaliyetlerini ve süreçlerini takip etmek ve yürütmek, budaki proje / operasyonları hazırlamak ve yürütmek, bu görev yürütürken Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile Kurum dışı tüm taraflar arasında koordinasyonu sağlamak,
ç)
D)Kurumumuzun yürütücü / iştirakçi / ortak olduğu dış projelerin uygun onaylamak,
e)  Uluslararası toplantılar, komisyon çalışması, uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilecek projeler yürütmek, görev yürütürken Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile Kurumumuzun tüm taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak, d)  Kurumumuzun yürütücü / iştirakçi / ortak olduğu dış projelerin uygunluğu onaylamak, e) seminer, eğitim, sempozyum ve konferans gibi yurtdışı etkinliklerine Kurum temsilcisi / temsilcilerinin katılımını sağlamak için hazırlanmak için,
f)  Kurumun görev kullanıcının alanı Ile Ilgili Olarak Avrupa Birliği yaptırmak ilgililere duyurmak, ve, Diğer Uluslararası kuruluşların Uygulamaları Konusunda inceleme Araştırmalar yapmak, STI
) g  Kurumun görev kullanıcının alanı Ile Ilgili alışveriş, ülkelerle işbirliği protokolleri, ülkelerle işbirliği protokolleri, ülkelerle işbirliği Programlarını Koordine etmek ziyaretinde Gerekli İletişimi sağlamak ,
ğ)  Kurumun çerçevesinde yurtdışından gelen heyetlerle ilgili protokol işlerini yürütmek ve gerekli hazırlıkları yapmak,
h)  Üye olunan uluslararası kuruluşlara üyelik yardımatlarının ve katkı paylarının ödenmesini sağlamak,
ı)  Kurumun ihtiyaç duyduğu kuruluşun sağında ve Türkçeye çevirisinin yapılmasını sağlamak ve ilgili birimleremek,
i)  Gerektiğinde kuruluş faaliyet alanı ile ilgili ihalelere kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş kuruluş faaliyet göstermek,
j)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle ilgili mevzuatta verilen nitelikte çalışan yapmak için eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesini sağlama, j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak.