Bekir AKTÜRK

Bekir AKTÜRK

Genel Müdür Yardımcısı

+90 (312) 216 39 34
e-mail

Bağlı Başkanlıklar:
1- Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı,
2- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
3- İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri
a) Genel Müdürün vereceği görevleri onun adına yapmak, yönetmek ve yürütmek,
b) Genel Müdür tarafından belirlenen birimlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamak,
c) Genel Müdürlük hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için, yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak,
ç) Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekâlet etmek,
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.