Samet GÜNEŞ

Samet GÜNEŞ

Genel Müdür Yardımcısı

+90 (312) 216 39 32
e-posta 

Bağlı Başkanlıkları:
1- İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
2- İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı,


Görevleri: 
a) Genel Müdürün vereceği görevleri onun adına yapmak, yönetmek ve yürütmek,
b) Genel Müdür tarafından belirlenen birimlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamak,
c) Genel Müdürlük hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için, yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak,
ç) Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekâlet etmek,
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.