Doç. Dr. Alper  MUMYAKMAZ

Doç. Dr. Alper MUMYAKMAZ

Genel Müdür Yardımcısı V.

+90 (312) 216 39 34
e-posta


Bağlı Başkanlıkları:
1- Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

2- İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı,

Görevleri: 
a) Genel Müdürün vereceği görevleri onun adına yapmak, yönetmek ve yürütmek,
b) Genel Müdür tarafından belirlenen birimlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamak,
c) Genel Müdürlük hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için, yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak,
ç) Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekâlet etmek,
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.