Zeki ÖZDEMİR

Zeki ÖZDEMİR

Genel Müdür Yardımcısı

+90 (312) 216 39 58
e-posta


Bağlı Başkanlıkları:

1- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
2- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
3- Personel Dairesi Başkanlığı,

Görevleri: 
a) Genel Müdürün vereceği görevleri onun adına yapmak, yönetmek ve yürütmek,
b) Genel Müdür tarafından belirlenen birimlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamak,
c) Genel Müdürlük hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için, yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak,
ç) Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekâlet etmek,
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.