Ekmel Onur AYDIN

Ekmel Onur AYDIN

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı V.

+90 (312) 216 32 71
e-posta 

Bağlı Birimler:

Birim Adı  
a) İşsizlik Sigortası Uygulama Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 32 74
b) İşsizlik Sigortası Garanti Uygulama Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 32 97
c) İşsizlik Sigortası Kısa Çalışma Uygulama Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 33 10
ç) İşsizlik Sigortası Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 32 28


İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı
a) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı a)  İşsizlik sigortası işlemlerinin yapmak / yapılmasını sağlamak,
b)  Kısa çalışma ödenmesini sağlamak için ödeme yapmak / yapılmasını sağlamak,
c)  Kısa çalışma sigortası ücret alacaklarının ödemelerine kendi ödemelerini yapmak,
ç) İşsizlik sigortası işlemlerinin yapmak / yapılmasını sağlamak İlişkin İşlemleri yapmak / yapilmasini sağlamak,
d)  taşra teşkilatı Diğer hak sahiplikleri Esas işsizlik sigortası, kısa çalışma, iş Kaybı tazminat garanti fonu Kapsamında Ödeme dosyalama işlemlerini yapmak / yapilmasini sağlamak,
e) Taşra teşkilatı ile tamamlanma hak sahipliklerine göre; 4447 sayılı Kanun ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun ile diğer kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken prim ve vergi ödemelerine uygulamalarını yapmak / yapılmasını sağlamak,
f)  4447 sayılı Kanun ile ilave hale getirilmesine yönelik prim teşviki uygulaması ile ilgili olarak; sosyal güvenlik kurumlarınca şifreli ve işlem hak sahipliğine bağlı olarak, ödeme kontrol etmek ve ödeme yapılmak üzere Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı bildirmek,
g)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki şimdi yapmak yapmak.