Ekmel Onur AYDIN

Ekmel Onur AYDIN

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı V.

+90 (312) 216 32 71
e-posta 

Bağlı Birimler :

Birim Adı  
a) İşsizlik Sigortası Uygulama Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 32 74
b) İşsizlik Sigortası Ücret Garanti Uygulama  Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 32 97
c) İşsizlik Sigortası Kısa Çalışma Uygulama  Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 33 10
ç) İşsizlik Sigortası  Destek Hizmetleri  Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 32 28


İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının Görevleri
a) İşsizlik sigortası işlemlerinin yapmak/yapılmasını sağlamak,
b) Kısa çalışma ödeneğinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
c) Ücret garanti fonu kapsamında ücret alacaklarının ödemesine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
ç) İş kaybı tazminatı ödemelerine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
d) Taşra teşkilatı tarafından belirlenen hak sahiplikleri esas alınarak işsizlik sigortası, kısa çalışma, iş kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu kapsamında ödeme dosyalarının oluşturulması işlemlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,
e) Taşra teşkilatı tarafından belirlenen hak sahipliklerine göre; 4447 sayılı Kanun ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken prim ve vergi ödemelerine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
f) 4447 sayılı Kanun kapsamında ilave istihdamın sağlanmasına yönelik prim teşviki uygulaması ile ilgili olarak; sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen ve doğrulanan hak sahipliğine bağlı olarak, ödeme süresini kontrol etmek ve ödeme yapılmak üzere Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığına bildirmek,
g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.