Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde Türkiye İş Kurumu'na Destek Projesi (AİPP-II).pdf   Avrupada İşçilerin Serbest Dolaşımını Teşvik Aracı Olarak - EURES-TAIEX ÇALIŞTAYI.pdf   Bilişim Çırakları Protokolü.pdf   Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Projesi.pdf   Ceza İnfaz kurumları ve Tutukevlerinde Uygulanacak Meslek ve İş Kurma Kursları Projesi.pdf   Çalışan Çocukların Ailelerine Yönelik Proje.pdf   GAP 2 Projesi.pdf   Genç Kız ve Kadınların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı Projesi.pdf   ILO Kocaeli Pilot Projesi.pdf   İstihdam ve Eğitim Projesi.pdf   İşgücü Uyum Projesi.pdf   İŞKUR'un Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi Özürlüler İçin Gelişmiş Bir İstihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon Projesi.pdf   Kadın İstihdamının Arttırılmasına Yönelik Strateji Geliştirme Projesi.pdf   Kültürlerarası Staj Projesi.pdf   Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP-I).pdf   Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP-II).pdf   Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi (SETİP) Protokolü.pdf   Soydaş Projesi (1989-1993).pdf   TAIEX programı kapsamında 15-16 Eylül 2011 Roman Vatandaşlarımızın İşgücü Piyasasına Entegrasyonları Konulu Uluslararası Semineri.pdf   TAIEX programı kapsamında 'İnformal İstihdamda Kayıt Dışı Kadın İşgücü' konulu Çalıştay Projesi.pdf   Turizme Vasıflı İşgücü Kazandırma Programı.pdf   Uzun Dönemli İşsizlerin İstihdam Edilebilirlikleri Yararına İşgücü Piyasası Aracılık Faaliyetlerinin Arttırılması Projesi.pdf