Başvuru Bilgileri

 

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin ilk düzenleme 25.6.2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesi ile yapılmıştır. Bu kanuna dayanılarak hazırlanan, 01.8.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan “Özel istihdam Büroları Yönetmeliği” özel istihdam bürolarına izin verilmesi, büroların çalışma ve denetimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki dokümanları kullanabilirsiniz.