ARABULUCULUK İŞLEMLERİ

 

7/6/2002 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan idarelerin taraf olduğu ve kanunla, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinde,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi uyarınca 01/01/2019 tarihi itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce,

 

arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

 

6325 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Genel Müdürlük Makamından alınan 26/12/2017 tarihli ve 46986 sayılı Olur ile Genel Müdürlük merkez teşkilatını temsil etmek üzere merkezde 1 (bir) ve taşra teşkilatını temsil etmek üzere 81 çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünde Arabuluculuk Komisyonu kurulmuştur.

 

Merkez teşkilatı Arabuluculuk Komisyonunun sekreterya hizmetleri; Hukuk Müşavirliği tarafından, taşra teşkilatında oluşturulan çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri Arabuluculuk Komisyonunun sekreterya hizmetleri ise çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri hukuk servisi tarafından yürütülmektedir.

 

Komisyon İrtibat Bilgileri:

 

Merkez Teşkilatı Arabuluculuk Komisyonu

 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri  Arabuluculuk Komisyonları

Adres: Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle/ANKARA

 

Adres: www.iskur.gov.tr adresinde bulunan iletişim sekmesinden konu uyuşmazlığı ilgilendiren çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünün seçilmesi.

Tel: 0 312 216 39 59