ARABULUCULUK İŞLEMLERİ

 

        12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepleri hakkında,

        7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi uyarınca, 6102 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında,

dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı halinde getirilmiştir.

        6325 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer verilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenler ve beş yıl boyunca saklar.” düzenlemesi gereği Genel Müdürlük Makamından alınan 21/12/2017 tarihli ve 46393 sayılı Olur ile merkez teşkilatını temsil etmek üzere Genel Müdürlükte bir (1) ve taşra teşkilatını temsil etmek üzere 81 çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünde Arabuluculuk Komisyonu kurulmuştur.

        Genel Müdürlük Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya hizmetleri; Hukuk Müşavirliği tarafından, çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya hizmetleri ise hukuk servisi tarafından yürütülmektedir.


Komisyon İrtibat Bilgileri:

Genel Müdürlük Arabuluculuk Komisyonu

Adres: Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle/ANKARA

merkezarabuluculuk@iskur.gov.tr

Tel: 0 312 216 39 59

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri  Arabuluculuk Komisyonları

Adres: www.iskur.gov.tr adresinde bulunan iletişim sekmesinden başvuruya konu uyuşmazlığı ilgilendiren çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü seçilerek burada yer verilen iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçilmesi gerekmektedir.