Nazan ÖKSÜZ

Nazan ÖKSÜZ

Basın, Yayın ve Tanıtım Koordinatörü

+90 (312) 216 32 60/61
e-posta


Basın, Yayın ve Tanıtım Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek,
b) Kurumla ilgili konuların kamuoyuna gerçeğe uygun olarak yansımasını ve Kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlamak,
c) Halkla ilişkilerinde yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
ç) Kurumca yayınlanması basılması Uygun'un yayın, dergi,, Broşür, afiş fi ettik. yayınları hazırlamak / hazırlatmak ve dağıtımını yapmak,
d) Ulusal / yazılı yazılı ve görsel basında Kurumumuz, çalışma yaşamı, çalışma yaşamı, işsizlik ve işücü piyasasına çocuk haberlerin derlendiği günlük basın hazırlamak / hazırlatmak ve yayınlamak,
e)Diğer görevlerle ilgili mevzuatta öngörülen diğer nitelikteki diğer görevlerle ilgili tanıtım, hazırlık ve yürütümüne örnekler yapmak,
f) Genel Müdür ile diğer görevlerle ilgili diğer görevlerle ilgili olarak öngörülen