Uluslararası İlişkiler

DÜNYA KAMU İSTİHDAM KURUMLARI BİRLİĞİ (WAPES)

WAPES, 18 Ekim 1988 tarihinde Cenevre’de kurulmuş olup merkezi Brüksel’de yer almaktadır. Kamu istihdam hizmetleri alanındaki iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması için küresel bir platform olmak amacıyla WAPES çalıştaylar, akran değerlendirmeleri, eğitim programları, çalışma ziyaretleri gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Türkiye’yi temsilen İŞKUR Birliğe 2003 yılında katılmış, 2012 yılında Avrupa Bölgesi’ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş, 2015 yılında İstanbul’da ev sahipliğini üstlendiği Dünya Kongresi’nde 2015-2018 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 2018 yılı Nisan ayında Başkanlığın Fas’a devredilmesinden itibaren İŞKUR, Avrupa Bölgesindeki gelişmeleri ve küresel toplantıları takip etmeye devam etmektedir.

GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİ KAMU İSTİHDAM KURUMLARI MERKEZİ (CPESSEC)

Güneydoğu Avrupa’daki ülkelerin kamu istihdam kurumlarını bir araya getiren CPESSEC işgücü piyasası ve istihdam alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ve iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlayarak her yıl dönem başkanı olan ülkenin ev sahipliğinde yönetici ve uzman toplantıları düzenlenmektedir.

İŞKUR, Türkiye’nin 2016 yılı dönem başkanlığı kapsamında “Hedef Grup Bazlı Hizmet Sunumu” konulu uzman toplantısı ve “Kamu İstihdam Kurumlarının Örgütsel Yapılarını Geliştirmek” konulu yönetici toplantılarına ev sahipliği yapmış olup, dönem başkanı ülkeler tarafından gerçekleştirilen toplantılarda her yıl İŞKUR’un çalışmaları hakkında sunumlar yapmaya devam etmektedir.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI KAMU İSTİHDAM KURUMLARI AĞI (OIC-PESNET)

25-26 Nisan 2013 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Çalışma Bakanları Toplantısında imzalanan “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İş, İstihdam ve Sosyal Korumaya İlişkin Konularda İşbirliği Çerçeve Anlaşması” kapsamında, üye ülkelerin ilgili kurumları arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını temin etmek amacıyla işbirliği yapılması ve bu kapsamda kamu istihdam kurumları arasında bir ağ/forum oluşturulması kararlaştırılmıştır.

İİT Kamu İstihdam Kurumları Ağı (OIC-PESNET) çerçevesinde, İŞKUR ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) işbirliğinde 2014 ve 2016 yıllarında Türkiye’nin ev sahipliğinde iki toplantı gerçekleştirilmiş;  bununla birlikte, SESRIC tarafından başlatılan İİT Kapasite Geliştirme Programlarına (OIC-PESCAB) İŞKUR tarafından tematik katkı sunulmuştur.

Ağın mevcut yapısının güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması için çalışmalar devam etmekte olup, bu kapsamda çeşitli eğitim ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

TÜRK CUMHURİYETLERİ KAMU İSTİHDAM KURUMLARI İLİŞKİLERİ

Türk Cumhuriyetleri ve Avrasya ülkeleri ile sürdürülebilir bir işbirliği platformu oluşturmak, işgücü piyasası sorunlarına yönelik etkin çözüm önerileri geliştirmek ve kapasite artırma programları tasarlamak amacıyla ilki 2015 ve ikincisi 2018 yılında olmak üzere İŞKUR’un ev sahipliğinde Ankara’da çalıştaylar düzenlenmiştir.

Mevcut durumda ise Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kapsamında kurulması planlanan Kamu İstihdam Hizmetleri Türk Ağına ilişkin ülkemiz vizyonu ve öncelikleri takip edilmektedir.

OECD – YEREL EKONOMİ VE İSTİHDAMIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ORTAK EYLEM PROGRAMI (LEED)

OECD Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi için Ortak Eylem Programı, Girişimcilik, Kobi ve Bölgesel Kalkınma Direktörlüğü altında görev yapan OECD birimidir. Direktörlük bünyesinde oluşturulan LEED Programı, bölgesel kalkınma, istihdam ve sosyal refahın arttırılması amaçlarına yardımcı olacak yenilikçi fikirler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Ülkemizin de üyesi olduğu LEED Programının Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak KOSGEB görevlendirilmiş olup, Kurumumuz ilgili kuruluş olarak Program kapsamında gerçekleştirilen toplantılara ve çalışmalara katılım sağlamaktadır.

DİĞER FAALİYETLERİMİZ

 

Uluslararası İşbirliği Protokolleri: Ülkelerin muadil kamu istihdam kurumları ile işbirliğini güçlendirmek ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla işbirliği protokolleri imzalanmaktadır.

 

Heyet Ziyaretleri ve Uluslararası Raporlar: Kurumumuzu ziyaret eden yabancı heyetlerin kabul süreçleri, uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan çeşitli raporlara ve çalışmalara yönelik Kurumumuz katkısının sunulması alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.

 

Çeviri Hizmetleri: Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu çeviri çalışmaları yürütülmektedir.