Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES)

WAPES, 18 Ekim 1988 tarihinde Cenevre’de kurulmuş olup merkezi Brüksel’de yer almaktadır. Kamu istihdam hizmetleri alanındaki iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması için küresel bir platform olmak amacıyla WAPES çalıştaylar, akran değerlendirmeleri, eğitim programları, çalışma ziyaretleri gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Türkiye’yi temsilen İŞKUR Birliğe 2003 yılında katılmış, 2012 yılında Avrupa Bölgesi’ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş, 2015 yılında İstanbul’da ev sahipliğini üstlendiği Dünya Kongresi’nde 2015-2018 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 2018 yılı Nisan ayında Başkanlığın Fas’a devredilmesinden itibaren İŞKUR, Avrupa Bölgesindeki gelişmeleri ve küresel toplantıları takip etmeye devam etmektedir.


Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Merkezi (CPESSEC)

Güneydoğu Avrupa’daki ülkelerin kamu istihdam kurumlarını bir araya getiren CPESSEC işgücü piyasası ve istihdam alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ve iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlayarak her yıl dönem başkanı olan ülkenin ev sahipliğinde yönetici ve uzman toplantıları düzenlenmektedir.

İŞKUR, Türkiye’nin 2016 yılı dönem başkanlığı kapsamında “Hedef Grup Bazlı Hizmet Sunumu” konulu uzman toplantısı ve “Kamu İstihdam Kurumlarının Örgütsel Yapılarını Geliştirmek” konulu yönetici toplantılarına ev sahipliği yapmış olup, dönem başkanı ülkeler tarafından gerçekleştirilen toplantılarda her yıl İŞKUR’un çalışmaları hakkında sunumlar yapmaya devam etmektedir.


İslam İşbirliği Teşkilatı Kamu İstihdam Kurumları Ağı (OIC-PESNET)

İİT Kamu İstihdam Kurumları Ağı (OIC-PESNET) çerçevesinde, İŞKUR ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) işbirliğinde 2014 ve 2016 yıllarında Türkiye’nin ev sahipliğinde iki toplantı gerçekleştirilmiş;  bununla birlikte, SESRIC tarafından başlatılan İİT Kapasite Geliştirme Programlarına (OIC-PESCAB) İŞKUR tarafından tematik katkı sunulmuştur.

SESRIC-İŞKUR işbirliğinde daha önce temelleri atılmış olan OIC-PESNET’in işleyiş mekanizmasını düzenlemek ve ağın etkinliğini artırmak amacıyla OIC-PESNET III. Toplantısı düzenlenmiş; Türkiye’yi temsilen İŞKUR 2021 Haziran-2023 Haziran dönemi için Başkanlığa seçilmiş, toplantı kapsamında ağın çalışma ilkeleri üye ülkelere sunularak iki yıllık çalışma programı belirlenmiştir.

Oluşturulan program kapsamında, ağın mevcut yapısının güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması için çalışmalar devam etmekte olup, bu kapsamda çeşitli eğitim ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

 

Türk Kamu İstihdam Kurumları Ağı (TURKIC PESNET)

Türk Cumhuriyetleri ile sürdürülebilir bir işbirliği platformu oluşturmak, işgücü piyasası sorunlarına yönelik etkin çözüm önerileri geliştirmek ve kapasite artırma programları tasarlamak amacıyla ilki 2015 ve ikincisi 2018 yılında olmak üzere İŞKUR’un ev sahipliğinde Ankara’da çalıştaylar düzenlenmiştir.

Ülkemiz ile Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan’ın üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bir Türk Kamu İstihdam Kurumları Ağı (Turkic PESNET) kurulması için çalışmalar başlamıştır.


OECD – Yerel Ekonomi ve İstihdamın Geliştirilmesi için Ortak Eylem Programı (LEED)

OECD Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi için Ortak Eylem Programı, Girişimcilik, Kobi ve Bölgesel Kalkınma Direktörlüğü altında görev yapan OECD birimidir. Direktörlük bünyesinde oluşturulan LEED Programı, bölgesel kalkınma, istihdam ve sosyal refahın arttırılması amaçlarına yardımcı olacak yenilikçi fikirler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Ülkemizin de üyesi olduğu LEED Programının Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak KOSGEB görevlendirilmiş olup, Kurumumuz ilgili kuruluş olarak Program kapsamında gerçekleştirilen toplantılara ve çalışmalara katılım sağlamaktadır.


DİĞER FAALİYETLERİMİZ

Uluslararası İşbirliği Protokolleri: Ülkelerin muadil kamu istihdam kurumları ile işbirliğini güçlendirmek ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla işbirliği protokolleri imzalanmaktadır.

Heyet Ziyaretleri ve Uluslararası Raporlar: Kurumumuzu ziyaret eden yabancı heyetlerin kabul süreçleri, uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan çeşitli raporlara ve çalışmalara yönelik Kurumumuz katkısının sunulması alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.

Çeviri Hizmetleri: Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu çeviri çalışmaları yürütülmektedir.