Uluslararası İlişkiler

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES)
WAPES, 18 Ekim 1988 tarihinde Cenevre’de, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Genel Merkezi’nde kurulmuştur. İstihdam hizmetleri alanındaki iyi uygulamaları paylaşmak için bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuş Birliğe Türkiye’yi temsilen İŞKUR 2003 yılında katılmış, 2012 yılında Avrupa Bölgesi’ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş, 2015 yılında İstanbul’da ev sahipliğini Kurumumuzun üstlendiği Dünya Kongresi’nde ise 2015-2018 dönemi için Başkan seçilmiştir.
İŞKUR, Başkanlık döneminde WAPES başkanı olarak yapılan çalışmalara yön vermiş olup örnek kurumsal çalışmaları uluslararası alanda diğer ülkelerle paylaşarak küresel istihdam sorununun çözümüne katkı sunmuştur. Ayrıca İŞKUR, Birliğin gelecekte gerçekleştireceği faaliyetlerin bir yol haritası olan “WAPES Stratejisi’ni belirlemiş, Birlik mevzuatını gözden geçirerek değişiklik önerilerinde bulunmuştur.

2018 yılı Nisan ayında Başkanlığın devredilmesinden itibaren İŞKUR; WAPES içerisindeki etkin rolünü sürdürmekte olup küresel çalışmaların yanı sıra Türkiye’nin de dâhil olduğu Avrupa Bölgesindeki gelişmeleri ve faaliyetleri yakından takip etmekte ve aktif katkı sağlamaktadır.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Merkezi (CPESSEC)
Güneydoğu Avrupa’daki ülkelerin kamu istihdam kurumlarını bir araya getiren, bir çatı örgütlenme olan CPESSEC (Centre Of Public Employment Services of Southeast European Countries - Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Merkezi), 30 Mayıs-02 Haziran 2007 tarihlerinde Belgrad/Sırbistan’da; Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye tarafından “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Merkezi Eylemsel Kuralları”nın imzalanmasıyla kurulmuştur. 2013 yılında Macaristan, CPESSEC’e katılarak kuruluşun 10. ve son üyesi olmuştur.

İşgücü piyasası ve istihdam alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan CPESSEC kapsamında her yıl dönem başkanı ülkenin ev sahipliğinde yönetici ve uzman konferansları düzenlenmektedir. Türkiye, 2016 yılında Merkezin başkanlığını, 2015 yılı dönem başkanı Slovenya’dan devralmıştır.

CPESSEC’i profesyonel bir anlayış ile temsil etmek, başarılarını ve iyi uygulamalarını küresel platforma taşımak üzere Kurumumuz, Türkiye’nin 2016 yılı dönem Başkanlığı kapsamında 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da CPESSEC’in “Hedef Grup Bazlı Hizmet Sunumu” konulu uzman toplantısı ve “kamu istihdam kurumlarının örgütsel yapılarını geliştirmek: merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde hizmet etkinliği” konulu yönetici toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.
2018 yılı dönem başkanlığı Sırbistan Kamu İstihdam Kurumuna geçmiş olup, 24-25 Eylül 2018 tarihlerinde Sırbistan Belgrad’da düzenlenen konferansın ilk gününde Kurumumuz “Aktif İşgücü Piyasası Tedbirlerinin Artırılması, Çeşitli Eğitim Programları Yoluyla Mesleki Eğitim Ve Gelişim” konulu sunum gerçekleştirmiştir. Konferansın ikinci gününde ise Yöneticiler Klubüne ve uzmanlara yönelik “İşverenleri Hedefleyen Olumlu Tedbirler Ve Programlar” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.

Bu doğrultuda İŞKUR olarak küresel vizyonumuz doğrultusunda CPESSEC toplantılarına ve çalışmalarına aktif katkı ve katılım sağlayarak iyi uygulamaların paylaşılmasını destekliyor ve küresel eğilimleri takip ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve İslam Ülkeleri Ekonomik, Sosyal ve İstatistiki Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)
İslam İşbirliği Teşkilatı, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen İslam Zirvesi Konferansında alınan bir kararla kurulmuştur. Örgütün ismi 2011 Haziran ayında Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirilmiştir. Türkiye söz konusu örgüte kuruluşundan bu yana üyedir ve faaliyetlerine aktif katkı sağlamaktadır.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı bir kuruluş olarak 1 Haziran 1978 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ana araştırma kolu olan SESRIC, İİT bünyesinde düzenlenen çok sayıda ekonomik, sosyal ve teknik işbirliği toplantı ve konferanslar için temel sosyo-ekonomik raporların yanı sıra, alt yapı dökümanları hazırlama görevini de yürütmektedir.

23-26 Nisan 2013 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Çalışma Bakanları Toplantısında, “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İş, İstihdam ve Sosyal Korumaya İlişkin Konularda İşbirliği Çerçeve Anlaşması” imzalanarak, bu sayede, üye ülkeler arasında çalışma hayatı, işsizliğin önlenmesi ve işgücü piyasasıyla ilgili işbirliği yapılmasının temeli atılmıştır.

İŞKUR’un önerisiyle bu alanda işbirliğini geliştirmek ve anlaşmanın uygulanmasını sağlamak amacıyla, İİT’ye üye ülkelerin kamu istihdam kurumları arasında bir ağ/forum oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Buradan hareketle; SESRIC ve İŞKUR işbirliğiyle 2014 yılı Nisan ayında Ankara’da, forumun yapısını ve çalışma yöntemini belirlemek üzere; İİT üyesi ülkelerin kamu istihdam kurumlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla “İİT’ye Üye Ülkelerin Kamu İstihdam Kurumları I. Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantı sonucunda oluşturulan İİT Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Ağı (OIC-PESNET)’e ilişkin tüzük hazırlıkları ve teknik altyapı çalışmaları yine İŞKUR ve SESRIC’in himayesinde devam etmiştir. İslam Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Ağı iyi uygulamaların paylaşımı ve yeni politikaların geliştirilmesini mümkün kılmaktadır.

İİT Kamu İstihdam Kurumları Ağı Kuruluş Toplantısının devamı niteliğindeki II. toplantı 27-28 Eylül 2016 tarihlerinde İŞKUR ve SESRIC işbirliğinde yine Ankara’da düzenlenmiştir.

SESRIC ve İŞKUR arasındaki mevcut işbirliği ile muhtemel ortak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunulmakta olup, İİT üyesi ülkelerin kamu istihdam kurumlarının katılacağı, 3. OIC PESNET çalıştayının önümüzdeki dönemde düzenlenmesi ile sürecin devamlılığının sağlanması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Türk Cumhuriyetleri- Avrasya Kamu İstihdam Kurumları İlişkileri
Türk Cumhuriyetleri ve Avrasya ülkeleri ile sürdürülebilir bir işbirliği platformu oluşturmak, işgücü piyasası sorunlarına yönelik etkin çözüm önerileri geliştirmek ve kapasite arttırma programları tasarlamak, nitelikli işgücü hareketliliğine yönelik çalışmalar yapmak, küresel işgücü piyasalarını iyileştirmek ve yenilikçi politikaları hayata geçirmek amacıyla;

İlki, İŞKUR ve TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve KKTC’nin katılımıyla “Türk Cumhuriyetleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayın ikincisi Afganistan, Gürcistan, Moğolistan ve Pakistan’ın da dahil olmasıyla 6-7 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

İŞKUR’un girişimleriyle bir Türkiye tezi olarak hayat bulan Avrasya PESNET ağının faaliyete geçmesi, etkinleştirilmesi ve sürdürülmesi yoluyla ülkemizin ve katılımcı ülkelerin istihdam politikaları alanında kazanımları artırmış ve uluslararası aktörlerle, işgücü piyasaları ve istihdam olgularını bir arada işleyecek olan zirve ile Türkiye’nin alana ilişkin tecrübe ve çalışmaları üst düzeyde aktarılmış ve etkin kamu diplomasisi yoluyla ülkemiz faydasına olan alt temalar ve yeni işbirlikleri için fırsatlar oluşturmuştur.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) – Yerel Ekonomi ve İstihdamın Geliştirilmesi İçin Ortak Eylem Programı (LEED)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 36 ülkenin küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir örgüttür. Ülkemizin kurucu üyesi olduğu Örgütte OECD nezdinde Daimi Temsilciliğimiz faaliyet göstermektedir.

OECD; ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma alanlarında işbirliği yoluyla refahın sağlanması ve yoksullukla mücadele, ekonomik ve sosyal gelişme ile çevrenin korunması arasındaki dengeyi gözetmek, herkes için iş imkânı oluşturulması ve sağlıklı bir yönetişim gerçekleştirilmesi konularında hükümetlere tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Yerel Ekonomi ve İstihdamın Geliştirilmesi İçin Ortak Eylem Programı (OECD LEED) ise özellikle yerel ekonomi, kalkınma ve istihdam alanlarındaki sorunların ve politika tedbirlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

2002 yılından bu yana “Yerel Ekonominin ve İstihdamının Geliştirilmesi OECD Part II / LEED Programı” ulusal katkı payları Kurumumuzca sağlanmmaktadır. OECD nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğimiz ve Bakanlığımız aracılığıyla Kurumumuz görev alanına ilişkin çalışmalara ilişkin gerekli uzmanlık katkısı verilmekte ve ayrıca Program kapsamındaki toplantılara katılım sağlanmaktadır.

Uluslararası İşbirliği Protokolleri
Kurumumuz, uluslararası kuruluşlar ve muadil istihdam kurumları ile etkin işbirlikleri oluşturmak için istihdama pozitif katkıda bulunacak ortak çalışmalarla ülkeler ve kurumlar arasındaki yapıcı diyaloğun güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede, Kurumumuzla diğer ülkelerin muadil kamu istihdam kurumları arasında işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

10 Mayıs 2012 tarihinde; Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İstihdam Hizmetleri Merkezi (CPESSEC) toplantısı esnasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Çalışma ve İstihdam Kurumu ve Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı İstihdam Kurumu ile Kurumumuz arasında ikili işbirliği protokolü imzalanmıştır.

28 Şubat 2014 tarihinde Macaristan Milli Çalışma Ofisi ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.

5 Mayıs 2015 tarihinde Makedonya İstihdam Hizmetleri Ajansı ve Güney Kore İstihdam Bilgi Hizmetleri Kurumu ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzalanmıştır.

İŞKUR International
Kurumumuz hizmetlerinin, tecrübelerinin ve yürütülen faaliyetlerin uluslararası platformda paylaşılması, ülkemiz kamu istihdam hizmetlerinin profesyonel bir anlayış ile temsil edilmesi, çalışma hayatı ve işgücü piyasalarına ilişkin güncel konuların ele alınması amacıyla belirli bir tema çerçevesinde İngilizce olarak İŞKUR International Dergisi yılda bir defa basılı ve dijital olarak yayımlanmaktadır.

İŞKUR International, Kurumumuzu ziyaret eden yabancı heyetlere takdim edilmekte, yurtdışı temas ve ziyaretlerde dağıtılmakta, Türkiye’deki uluslararası kurum ve kuruluşlara ve ülke temsilciliklerine, ülkemizin yurtdışındaki çalışma ataşeliklerine ve kamu diplomasisi yürüten kurum ve kuruluşlara, yurt içindeki basın-yayın kuruluşlarına, üniversitelere ve düşünce enstitülerine dağıtılmakta ve dijital olarak da yayımlanmaktadır.

Bu kapsamda İŞKUR International 1. sayısı 2015 yılında “İş’in Yeni Dünyası” temasıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin dijital versiyonu ayrıca hazırlatılmış olup internet sitesinde yayınlanarak dünyaya tüm dünyadaki paydaşlarımızla paylaşılması sağlanmıştır.

Dergimizin 2. sayısı ise “Göç ve İstihdam” temasıyla 2017 yılında basılmış ve paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.

İŞKUR International 3. sayısı, 2018 yılında ise “Milli İstihdam Seferberliği-İstihdam ile Büyüyoruz” hazırlanmış ve paydaş kurum/kuruluşlarla paylaşılmıştır.