15.11.2023 11:00:30

Bireysel İletişim Danışmanlığı Hizmeti Alımı

 

Bireysel İletişim Danışmanlığı

İlan Tarihleri: 15-30 Kasım 2023

İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

İşin Adı: İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Bireysel İletişim Danışmanlığı

İLGİ BEYANI TALEBİ

“İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay tarafından Dünya Bankası işbirliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir. Projenin amacı Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS), Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişiler ("UK") ve Türk Vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerini ve işgücü piyasasına erişimlerini seçilen pilot illerde artırmaktır.”

İŞKUR, Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan proje kapsamında görev ve sorumlulukları bulunan ilgili Birimde proje süresi boyunca görev almak üzere uygun bireysel danışmanları davet etmektedir.

Talep edilen bireysel danışmanlıklara ilişkin iş tanımına aşağıdaki Ek-1 bağlantısından ulaşılmaktadır.


Referans No                 : Ek-1 Bireysel İletişim Danışmanı FRIT2.CS-2.2-02-L

SON BAŞVURU TARİHİ VE İLETİŞİM

IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri’nin (Temmuz 2016) Dünya Bankası’nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14 numaralı paragrafını ilgili Danışmanların dikkate alması gerekmektedir.

Danışman, Dünya Bankası’nın IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri’nde (Temmuz 2016) belirtilen Bireysel Danışmanların seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

Başvurulan pozisyonlara dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe veya İngilizce özgeçmişlerin en geç 30 Kasım 2023 tarihi saat 24.00’a kadar aşağıda belirtilen adrese e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Hazırlanacak özgeçmiş Ek-2’de belirtilen formata uygun olmalıdır.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE TANITIM BİRİMİ

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42, Kat:3, Yenimahalle / Ankara / Türkiye

proje.ilanbasvuru@iskur.gov.tr