“İŞKUR’dan İşverene Tam Destek”

Her İş ve Meslek Danışmanının, işyerinin sektörü, büyüklüğü ve coğrafi konumları dikkate alınarak oluşturulmuş işveren portföyü bulunmaktadır. Söz konusu portföyde tüm sektörlerden ve büyüklükten işyerinin eşit şekilde yer alması sağlanmıştır.

İş ve Meslek Danışmanları, portföylerinde yer alan işverenleri ziyaret ederek onlara İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme konularında yardımcı olmaktadırlar.

Nitelikli elemana ihtiyaç duyan işverenlerin taleplerini karşılayarak işgücü piyasasının arz ve talep yönünü buluşturan bir köprü görevi üstlenmektedirler. İşverenlerin ihtiyaçlarını karşılayarak kalıcı istihdamın sağlanması noktasında önemli bir hizmet verilmektedir.

İşveren Danışmanlığı kapsamında oluşturulan İnsan Kaynakları (İK) Platformu, işyeri bünyesinde insan kaynakları departmanı bulunan ve tercihen en az 10 çalışanı olan işyerlerini hedef kitle olarak belirleyen özelleştirilmiş İşveren Danışmanlığı hizmeti olup, firmaların İnsan Kaynakları yöneticileri ya da işverenleriyle daha sıkı ve etkin iletişimde bulunmak suretiyle toplantı, eğitim ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Kurulan bu yapı, illerin İK Platformuna üye firmaların yöneticileri/İK yetkililerinin iletişim bilgilerinin de güncel olarak listelenmesine imkân vermektedir. Bu sayede işverenler Kurum hizmetleri hakkında detaylı biçimde bilgilendirilmektedir.

İş ve Meslek Danışmanları, işverenlerin mevcut ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra gelecekte ihtiyaç duyacakları meslekleri de belirleyerek onlar için bir yol haritası çizmektedirler.