“Toplumun Her Kesimini Kapsayıcı Hizmet Anlayışı ile…”

81 ilde görev yapan İş ve Meslek Danışmanları İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara ve mevcut işini değiştirmek isteyenlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanları, iş arayan portföylerinde bulunan bireylerle hem bireysel hem de grup halinde danışmanlık görüşmeleri yaparak, kişilerin kendilerini tanımalarına, kişisel ve mesleki özelliklerini fark etmelerine, meslekler hakkında bilgi edinmelerine ve edindikleri bilgileri bireysel bazda değerlendirerek kendilerine uygun iş/meslek seçimi konusunda karar vermelerine yardımcı olmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanları, iş arayanlara, iş arama becerilerinin geliştirilmesi süreci, becerilerin tanımlanması, işveren beklentileri, iş olanakları, etkili özgeçmiş hazırlama yöntemleri, takdim mektubu, mülakat esnasında işveren tarafından beğenilmeyen davranışlar ve benzeri konuların anlatıldığı iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi vermektedirler.

İş ve Meslek Danışmanları İŞKUR’a başvuran ve herhangi bir mesleği olmayan ya da mesleği olup da mesleğinde iş bulamayan, mesleki gelişime ihtiyaç duyan bireylerin farkındalıklarının sağlanmasına yönelik bireysel iş danışmanlığı görüşmesi ile grup görüşmeleri yapmaktadırlar.

 

“İş Aramayı Bilmek de bir Beceridir.”

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında; cezaevlerinde, mesleki eğitim ve halk eğitim merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, askeri birliklerde, yüksekokullarda bulunan kişiler ile işsizlik ödeneği alanlara, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere, mesleki eğitim kurslarını bitirenlere, lise son sınıf öğrencilerine vb. gruplara yönelik olarak İş ve Meslek Danışmanları tarafından iş arama becerileri eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerle kişilerin işgücü piyasasındaki etkinliklerinin artırılması sağlanmakta ve bu yolla bahsi geçen grupların işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılmaktadır.

 

“Gençlerimiz Geleceğimiz…”

Üniversite öğrencilerine etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulabilmesi amacıyla devlet ve vakıf üniversitelerinde kampüslerde/fakültelerde/yüksekokullarda 2013 yılından beri sunulmakta olan İŞKUR Kampüs faaliyetimizle, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliğini ve ulaşılabilirliğini artırmanın yanında iş birliği kültürünü geliştirerek işgücü piyasasına girmeye hazırlanan üniversite öğrencilerine yönelik birebir ve etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.

Ayrıca üniversitelerdeki mevcut kariyer merkezleriyle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülmekte, birlikte çeşitli programlar gerçekleştirilmektedir.