“Toplumun Her Kesimini Kapsayıcı bir Hizmet Anlayışı ile…”

İş ve Meslek Danışmanlarının iş arayan portföyleri yaş, öğrenim seviyesi, sosyal durum (Normal, Eski Hükümlü, Engelli), işgücü ve iş arama durumları ile sosyal yardım alıp almadığı dikkate alınarak İş ve Meslek Danışmanlarına sistem tarafından eşit şekilde dağıtılmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanları, iş arayan portföylerinde bulunan bireylerle bireysel danışmanlık görüşmeleri yaparak, kişilerin kendilerini tanımalarına, meslekler ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi edinmelerine ve edindikleri bilgileri bireysel bazda değerlendirerek kendilerine uygun iş seçimi konusunda karar vermelerine, istihdam eylem planı oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanları, iş arayanlara, iş arama becerilerinin geliştirilmesi süreci, becerilerin tanımlanması, işveren beklentileri, iş olanakları, iş talep formu, etkili özgeçmiş hazırlama yöntemleri, takdim mektubu, görüşme esnasında işveren tarafından beğenilmeyen davranışlar ve benzeri konuların anlatıldığı iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi vermektedirler.

İş ve Meslek Danışmanları İŞKUR’a başvuran ve herhangi bir mesleği olmayan ya da mesleği olup da mesleğinde iş bulamayan, mesleki gelişime ihtiyaç duyan bireylerin farkındalıklarının sağlanmasına yönelik bireysel iş danışmanlığı görüşmesi ile grup görüşmeleri yapmaktadırlar.

 

“İş Aramayı Bilmek de bir Beceridir.”

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında; cezaevlerinde, mesleki eğitim ve halk eğitim merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, askeri birliklerde, yüksekokullarda bulunan kişiler ile işsizlik ödeneği alanlara, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlere, lise son sınıf öğrencilerine vb. gruplara yönelik olarak İş ve Meslek Danışmanları tarafından iş arama becerileri eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerle kişilerin işgücü piyasasındaki etkinliklerinin artırılması sağlanmakta ve bu yolla bahsi geçen grupların işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılmaktadır.

 

“Gençlerimiz Geleceğimiz…”

Üniversite Öğrencilerine İşgücü Piyasası, İş Arama Becerileri, İşverenle Mülakat/Görüşme Teknikleri, Özgeçmiş Hazırlama Gibi Konularda Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulunulabilmesi Maksadıyla 2013 Yılından Bu Yana Üniversitelerde İŞKUR Kampüs Hizmet Sunmaktadır.

Üniversite İrtibat Noktalarında, Rehberlik Ve Danışmanlık Faaliyetlerinin Etkinliği Ve Ulaşılabilirliğinin Artırılması, İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi Maksatlarıyla İşgücü Piyasasına Girmeye Hazırlanan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Birebir Ve Etkin İş Ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri Sunulmaktadır.

Üniversitelerdeki Mevcut Kariyer Merkezleriyle İş Birliği İçerisinde Çalışmalar Yürütülmekte, Birlikte Çeşitli Programlar Da Gerçekleştirilmektedir.