Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği

2024 yılı boyunca 5510 sayılı Kanunun geçici 101’inci maddesinde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 23,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar (aylık 700 TL), bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır

 

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

Özel sektör işyeri işvereni olmak,


Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.