Aktif İşgücü Programları

Kurs Bilgileri

Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

Türkiye çapında 81 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri sonucunda o ilde en çok ihtiyaç duyulan meslekler tespit edilmekte ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından hazırlanan Yıllık İşgücü Eğitim Planları doğrultusunda bu mesleklerde kurs/program düzenlenmektedir.

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmak isteyen kayıtlı işsizlere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanı tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş ve meslek danışmanlarının bu hizmeti ile işsizler kendilerine en uygun kurs/programa katılma imkânına sahip olmaktadır.

İŞKUR’UN AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI KAPSAMINDA TEMEL FAALİYETLERİ 

 • Mesleki Eğitim Kursları
 • İşbaşı Eğitim Programları
 • Toplum Yararına Programlar

Bunlara ek olarak İŞKUR;

 • Çalışanların Mesleki Eğitimi
 • Sosyal Çalışma Programı
 • Özel Politika ve Uygulamalar
 • Korumalı İşyerleri Projesi
 • Engelli ve Eski Hükümlüye Kendi İşini Kurma Desteği
 • Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler
 • Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler
 • Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri yürütmektedir.


KARŞILANAN GİDERLER

Düzenlenen faaliyetlere katılanlardan herhangi bir ad altında, herhangi bir ücret ya da katkı alınmamaktadır. Faaliyetlere ilişkin tüm giderler İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca faaliyetlerden yararlananlara eğitim ya da katılım süresince yol yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ödemeler yapılmaktadır. Toplum Yararına Programlarda ise bu ödemeler asgari ücret düzeyinde olmaktadır.

BELGELENDİRME
Kurslara katılanlara, öncelikle uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversite onaylı kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilmektedir.

Eğitim alan işsizler, eğitim aldıkları meslek ve açık iş durumuna göre özel sektör işyerlerinde istihdam edilmektedirler.

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.


Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.