İşbaşı Eğitim Programları

“İşe Alacağınız Kişiyi İşbaşında Yetiştirin”

 

İşbaşı eğitim programının amacı nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır. Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

 

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi Kurumumuzdan da kendilerine katılımcı adayı bulunmasını talep edebilirler.


İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

 

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır. (Geleceğin Meslekleri Listesi)

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

 

PROGRAMDAN YARARLANMAK İSTEYEN İŞVERENLERE İLİŞKİN ŞARTLAR

İşbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilir. Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

 

BAŞVURU İÇİN İŞVERENDEN İSTENEN BELGELER

 

 • Talep dilekçesi,
 • İşveren taahhütnamesi (çalışan sayısının yer aldığı)
 • Ön Talep Formu
 • İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge (Belgenin aslı görülmek suretiyle il müdürlüğü/hizmet merkezince onaylı örneği de geçerli olabilecektir)
 • Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir)
 • İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge

 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

 

 • Katılımcı zaruri gideri (Günlük 89,40 TL, öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,70 TL)
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 100 TL zaruri gider ödenecektir.
 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
 • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

 

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.