Aktif İşgücü Hizmetleri

Aktif İşgücü Hizmetleri

Mesleki eğitim kursu nedir?

Mesleki eğitim kursları, İŞKUR’a kayıtlı herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kurslardır. Kurslar işverenlerden veya işgücü piyasasından gelen taleplere bağlı olarak açılmaktadır.

Kursların Düzenlenme Amacı Nedir?

Kursların temel amacı; işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmaktır.

Kurs süresi ne kadardır?

Kurs süresi ilgili eğitim modülü ile belirlenmekte olup en fazla 160 gün olarak uygulanabilmektedir.

Haftalık ve Günlük Kurs Süresi En Fazla Ne Kadardır?

Kurs süresi günlük en az 5 en fazla 8 saattir. Haftalık olarak ise 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 45 saattir.

Kurslara Katılma Şartları Nelerdir?

1- Kuruma kayıtlı işsiz olmak

2- 15 yaşını tamamlamış olmak

3- Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak

4- İŞKUR tarafından aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak

5- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

6- Emekli olmamak

7- Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Öğrenci Olanlar Kurslara Katılabilir Mi?

Eğitimlere katılmalarına ve istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığının uygun görülmesi halinde, sadece yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.

Hangi mesleklerde kurs düzenlenmektedir?

İşsizlik ödeneği alan işsizler de asgari son çalıştığı işin koşullarını sağlamak, kişisel kariyer ve statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı sağlandığı kurslardan ödenekleri kesilmeksizin faydalanabilmektedir.

Hangi Mesleklerde Kurs Düzenlenmektedir?

İşverenlerden veya işgücü piyasasından gelen talepler doğrultusunda işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan -her meslekte kurs düzenlenebilmektedir.

Kurslara Katılan Kursiyerlere Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır?

Sanayi sektöründe en az %70 istihdam garantisi ile kurslara katılanlara günlük 137,51 TL, en az %70 istihdam garantisi ile düzenlenen kurslara katılanlara günlük 84,62 TL, Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor) mesleğinde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 148,09 TL cep harçlığı ödenmektedir.

Kaç Gün Devamsızlık ve Rapor Hakkım Bulunmaktadır?

Eğer il müdürlüğü tarafından kabul edilebilir mazeretiniz varsa yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile kanıtlanabilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında size verilecek izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde kursla ilişiğiniz kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleriniz ise onda birlik izin sürenizden düşülmektedir.

Çalışanlara Yönelik Kurslar Düzenlenmekte Midir?

İstihdamın korunması ve çalışanların mesleki sertifika sahibi yapılması amacı ile çalışmakta oluğunuz işyeri ile kurulacak işbirliği kapsamında kurslar düzenlenebilmektedir. Çalışan kişi, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla çalıştığı işyerinde mesleki eğitim kursu düzenleniyor ise bu eğitimlere de katılabilmektedir. Eğitimler sürecinde eğitime katılan kursiyerlere herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Cep Harçlıkları Hesabımıza Ne Zaman Yatırılmaktadır?

Ödeme işlemleri kursu düzenleyen il müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Cep harçlığı ödemeleri kurs düzenlenen hizmet sağlayıcı tarafından devam çizelgelerinin il müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından gerekli kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Kurslara Nasıl Başvurabilirim?

İŞKUR’a kayıt olmanız halinde internetten ön başvuru yapabilirsiniz. Ön başvurunun ardından il müdürlüğü ile iletişime geçip iş ve meslek danışmanınız ile görüşmeniz gerekmektedir. Yapılacak değerlendirmelerin ardından kursa katılım şartlarını sağlamanız halinde iş ve meslek danışmanı onayı ile mesleki eğitim kursuna katılım sağlayabilirsiniz.

Kursun Ardından Sertifika veya Belge Alabilir Miyim?

Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda MYK tarafından belirlenmiş mevzuat çerçevesinde sınav yapılır ve sınavda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilir.

Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda ise MEB veya üniversite tarafından sınav yapılır ve sınavda başarılı olanlara MEB veya üniversite tarafından kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir.

Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Uzun Vadeli Sigorta Primleri Yatırılır Mı?

Kurslara katılan kursiyerler adına sadece kısa vadeli sigorta kolları kapsamında genel sağlık sigortası primleri ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir. Emekliliğe sayılan uzun vadeli sigorta kollarına ait prim ödemesi yapılmamaktadır.

Kursun Ardından İstihdam Edilme İmkânımız Var Mıdır?

Kurslar, kursiyerlerin en az %70’inin, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı kadar süre istihdam edilmesi şartıyla düzenlenmekte olduğundan kursun ardından istihdam edilebilirsiniz.

İşbaşı eğitimim programının maksadı ve faydası nedir?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

İŞ ARAYANLAR İÇİN : İşbaşı eğitimim programının başvuru şartları nelerdir?

İşbaşı eğitim programına katılmak için 15 yaşını doldurma, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olma şartlarını taşımak gerekmektedir.

Öğrenciler işbaşı eğitimim programından faydalanabilir mi?

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir.

İşbaşı eğitim programı süresi ne kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.

İşbaşı eğitim programı süresince sigortam karşılanır mı?

Program süresince Genel Sağlık Sigortası ve Meslek Hastalıklarına ilişkin Sigorta Primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İsteğe bağlı sigorta yatırmam işbaşı eğitim programına katılmama engel olur mu?

İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

İşbaşı eğitim programı süresince hangi ödemeler yapılmaktadır?

2022 yılında işbaşı eğitim programına katılan; iş arayan statüsündeki katılımcılar için günlük 211,55 TL, öğrenci statüsündeki katılımcılar için günlük 158,66 TL, işsizlik ödeneği alanlar için günlük 105,78 TL ödenmektedir. Bununla birlikte geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara, günlük 232,71 TL cep harçlığı ödenmektedir.

Ödemeler ne zaman yapılır?

Katılımcılara ait devam çizelgelerinin işveren tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde ödemeler gerçekleştirilmektedir.

İşbaşı eğitim programından yararlananlar tekrar yararlanabilir mi?

İki yıl içerisinde 320 fiili günü geçmemek ve iki program arasında 3 aylık bekleme süresine uymak şartıyla programdan tekrar yararlanılabilmektedir.

İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapabilirim?

Bulunduğunuz yere en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi’ne giderek başvuru yapabilirsiniz.

İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdam süreleri ve oranları nedir?

Program sonunda katılımcıların en az %50 si altmış günden az olmamak üzere en az program süresinin iki katı kadar istihdam edilirler

İşbaşı eğitim programından ayrılmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Programdan ayrılmak isteyen katılımcıların geçerli mazeretlerini belirten bir dilekçe ile bağlı bulundukları İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

İşbaşı eğitim programı süresince rapor/izin hakkım var mı?

Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın onda birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir. Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilmektedir.

İŞVERENLER İÇİN : İşbaşı eğitim programından faydalanma şartları nelerdir?

İşbaşı eğitim programı en az 2 sigortalı çalışanı bulunan, Kuruma kayıtlı olan ve mevzuatta yer alan diğer şartları sağlayan ve belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan işyerlerinde uygulanabilmektedir. Kamu kurumu olmayan, kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan, kısa çalışma ödeneğinden ve ücret garanti fonundan yararlanmayan işverenler programa başvurabilmektedirler.

İşbaşı eğitim programından faydalanacak kişi sayısı nasıl belirleniyor?

İşveren tarafından %50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla işverenin toplam sigortalı çalışan sayısının %30’una kadar kontenjan kullanılabilmektedir.

Hangi mesleklerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir?

Katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak ve İl Müdürlükleri tarafından uygun bulunan mesleklerde program düzenlenebilmektedir.

Başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?

1.Talep dilekçesi,
2. İşveren taahhütnamesi (çalışan sayısının yer aldığı)
3. Ön Talep Formu
4. İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge
5. Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir)
6. İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge

İstihdam yükümlülüğü oranı ve süresi ne kadardır?

İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların % 50’si üzerinden hesaplanır. Program süresi 60 günden az olanlar için en az program süresinin iki katı kadar süre boyunca istihdam edilmesi gerekmektedir.

İstihdam yükümlülüğümü yerine getirmezsem ne tür yaptırımlar uygulanır?

Varsa işyeriniz ile devam eden programlar sonlandırılır ve bu programlar için katılımcılara ödenen tüm ödemeler yasal faiziyle işverenden tahsil edilir ve işveren tespit tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

Katılımcı işbaşı eğitim programından ayrılırsa işveren hakkında yaptırım uygulanır mı?

Programın ¼ lük süresi tamamlandıktan sonra katılımcının ayrılması durumunda işverenin istihdam yükümlülüğü doğmuş olacaktır, bu nedenle program başlangıcında verilen istihdam taahhüdünün yerine getirmesi gerekecektir.

Katılımcı işbaşı eğitimim programı süresince izin/rapor kullanabilir mi?

Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın onda birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir. Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilmektedir.

İşveren katılımcılara ilave ödeme yapabilir mi?

İşverenler kendi isteklerine bağlı olarak katılımcılara ödeme yapabilir ve bu ödemelerin en fazla brüt asgari ücretin yarısına tekabül eden tutarını vergi matrahından düşebilir. :

İdari para cezaları fonunda biriken kaynaklarla hangi alanlarda proje düzenlenmektedir?

 • Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları,
 • Engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma hibe destekleri,
 • Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
 • Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması projeleri,
 • Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Projeler hangi Kurumlar tarafından değerlendirilmektedir?

Projeler, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Komisyon; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşur.

Komisyon hangi tarihlerde toplanır?

Komisyon Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kere toplanır.

Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları nasıl düzenlenmektedir?

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, başta engellilere yönelik çalışma yapanlar olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

Mesleki eğitim ve rehabilitasyon Kurslarına katılanlara hangi ödemeler yapılmaktadır?

15 yaşını tamamlamış ve en az % 40 engelli raporuna sahip olan engellilerin katıldıkları istihdam garantisiz kurslarda günlük 49,08 TL, istihdam garantili kurslarda ise 65,44 TL cep harçlığı ödenmekte ve kursiyerlerin genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri karşılanmaktadır.

Engelli Hibe Desteği nedir?

Kendi işini kurmak isteyen engellilere, başarılı bulunan projeleri karşılığında 65.000 TL’ye kadar sağlanan hibe desteğidir. Bir yıl boyunca destek verilen projelerin, destek sonrasında iki yıl devam ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuru belgelerine nereden ulaşılabilir?

Başvuru rehberi ve diğer dokümanlara, www.iskur.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.

Engelli hibe desteğine nasıl başvuru yapılmaktadır?

Başvurular, Proje Başvuru Rehberinin Kurum internet sayfasında yayımlanmasının ardından “e-Devlet” üzerinden yapılmaktadır. Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Engelli hibe desteği kapsamında hangi ödemeler yapılmaktadır?

 • Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 5.000 TL.

 • İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren işletmeye 12 ay içinde olmak şartı ile fatura karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

 • Demirbaş Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 45.000 TL.

Engelli hibe desteğine başvuru yapabilme şartları nelerdir?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendiren çalışabilir durumdaki engelliler proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

 • İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 • İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak,
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak,
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) sahip olmak.

Eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projelerine nasıl başvuru yapılmaktadır?

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmamaktadır.

Eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projelerinde hangi tutarda destek verilmektedir?

Proje başvurusunda bulunan eski hükümlülere işyerinin kuruluşu için gerekli olan ve işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi giderlerini içeren “kuruluş desteği” kapsamında vergiler dahil brüt asgari ücretin 15 katına kadar destek verilmektedir.

Eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projelerinde başvuru yapabilme şartları nelerdir?

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

 • İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Eski hükümlü olmak,
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 • İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak,
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) sahip olmak.

 

Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler nedir?

Engellinin bir işyerinde istihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projelerdir.

Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir:


• Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak araç ve gereçler, diğer alt ve teçhizatlar ile bunları kullanmaya yarayan aparatlar,

• İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği,
• Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler.

Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeleri kimler sunabilmektedir?

İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişilikler (belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.) proje sunabilmektedir.

Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler nedir?

Engelli bireylerin kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler olmasına katkıda bulunup, işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerdir.

Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeleri kimler sunabilmektedir?

İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişilikler (belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.) proje sunabilmektedir.

Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projelerin temel esasları nelerdir?

Proje kapsamında engellilere; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti verilmesi zorunludur.

• Danışmanlık hizmeti verilecek engellilerin İŞKUR’a kayıt ettirilmesi gerekmektedir.
• Engelli bireylerin özelliğine, becerilerine ve tercihine göre iş seçmesi, iş ortamına ve sosyal hayata uyumu gibi konularda katkıda bulunmak için hazırlanacak projelerde, mutlaka proje süresi (en az 6 ay, en fazla 12 ay), istihdam taahhüt oranı (en az % 25) ve asgari istihdam süresi (en az 4 ay) ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin bilgileri de (işverenlerce verilmiş istihdam edilecek kişi sayısını gösterir istihdam taahhüdü yazıları) yer almalıdır.

Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler kapsamında ne tür destekler verilmektedir?

Proje kapsamında, Komisyon tarafından proje sahibi kuruma, yapacağı giderleri karşılaması için engelli başına tek sefere mahsus 35 TL idari gider, aylık 2.000 TL ulaşım gideri (yakıt ve şoför dahil) ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunan yardımcı personel için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarı, engelli danışmanı, insan kaynakları uzmanı vb. için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarının %15 fazlası tutarında ödeme yapılmaktadır.

Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler nelerdir?

Engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasası içinde çalışma imkânı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacı ile kurulan korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması ve toplumda belirli bir işletme modelinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla destek verilen projelerdir.

Korumalı işyeri desteğine yönelik projelerin temel esasları nelerdir?

Projeler; en az sekiz zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve çalışanların en az yüzde yetmiş beşi engellilerden oluşacak korumalı işyeri statü belgesi alınmış korumalı işyerinin geliştirilmesi için hazırlanmalıdır. Kurulacak işyeri ilgili mevzuatı gereğince bir işyerinin şubesi olarak da kurulabilir.

Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler kapsamında ne tür destekler verilmektedir?

Kuruluş Sermayesi Desteği: Korumalı işyerinin kuruluşu veya kurulan işletmenin kapasitesinin artırılması için gerekli olan sermayenin % 60’ı kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilmektedir. Hibe rakamı en fazla 150 bin TL olabilmektedir. Verilecek destek ile korumalı işyeri için gerekli olan makine, donanım, demirbaş ve bunlara ait sarf malzemesi giderleri karşılanabilmektedir. Verilecek desteğin % 40’ı nakit olarak proje sahibi tarafından projeye tahsis edilmelidir.

Engelli Ücret Desteği: Proje başlangıcından itibaren korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri, brüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmeliğe göre kurulan komisyon tarafından desteklenmektedir. Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere başka mevzuatlarda engelli çalışanlara ilişkin ücret desteği veya sigorta prim desteği verilmesi halinde mükerrerliği önlemek amacı ile bu destek tutarları ödenecek ücret desteğinden düşülmektedir.

İşletme Giderleri Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, ısınma, iletişim, tanınırlık) fatura bedellerinin % 60’ı desteklenmektedir. İşletme gider desteği Proje Başvuru Rehberinde belirlenen kuruluş sermaye desteğinin % 12 si kadar ödenmektedir. Ancak tanınırlık giderinin payı, işletme gideri desteği bütçesinin % 25’ini aşmamalıdır.