Ücret Garanti Fonu

Ücret Garanti Fonu

Ücret Garanti fonu nedir?

İşverenin, konkordato ilan etmesi, iflası veya işveren için aciz vesikası alınması nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile oluşturulmuş bir fondur.

Ücret garanti fonuna nasıl başvuru yapılır?

Mücbir sebepler hariç şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Ücret garanti fonuna başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?

1- Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi,
2- İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğünü Gösteren Belge;
İşveren Hakkında Aciz Vesikası Alınması durumunda; İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,
İşverenin İflası Durumunda; mahkemece verilen iflas kararı veya iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,
İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge,
İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge,
3- İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi,

Ücret garanti fonundan yararlanma şartları nelerdir?

Ücret garanti fonundan yararlanabilmek çin;
• Sigortalı olarak çalıştığınız bir döneme ait ücret alacağınızın bulunması,
• İşvereninizin, ödeme güçlüğüne düşmüş olması,
• Ücret alacağınızın, ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önce oluşmuş olması,
• Ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önceki son bir yıl içinde bir gün dahi olsa o işyerinde çalışmış olmak,
gerekmektedir.

Ücret garanti fonu ödeme miktarı nasıl hesaplanmaktadır?

Ücret garanti fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret garanti fonu kapsamında yapılan ödemeler asgari ücretin 7,5 katını aşamaz.