İş ve Meslek Danışmanlığı

İş ve Meslek Danışmanlığı

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti nedir?

İş ve Meslek Danışmanlığı; iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere istihdam ekseninde odaklanmış danışmanlık hizmetleri sunulması faaliyetidir. Bu hizmetler kapsamında; öğrencilerin meslek seçimlerine, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine destek olunmakta, işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmeleri sağlanmakta ve eleman temini gibi işgücü piyasasına ilişkin konularda talepleri karşılanmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanlığı kapsamında kimler hangi hizmetlerden faydalanabilirler?

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden;

• İş arayanlar; iş arama, mesleki becerileri geliştirme, meslek ya da iş değiştirme, işverenlerle mülakat tekniklerini öğrenme, öz geçmiş hazırlama,
• İşverenler; açık iş ilanı vererek uygun elemanı bulma, Kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında bilgi sahibi olma ve Kurumla ilgili çeşitli iş ve işlemleri gerçekleştirme,
• Öğrenciler; meslekleri ve eğitim imkânlarını tanıma, kariyer planlaması yapma, iş arama ve işgücü piyasasına girişte en doğru bilgiye ve yönlendirmeye sahip olma

kapsamında faydalanabilirler.

Profil Temelli Danışmanlık hizmeti nedir?

Profil Temelli Danışmanlık; belirlenen değişkenler üzerinden Kuruma kayıtlı iş arayanların profillerinin çıkarılması, İş ve Meslek Danışmanlarının branşlara ayrılarak hedef kitle odaklı danışmanlık hizmeti sunması, bireysel eylem planları hazırlanarak kişilerin işgücü piyasasındaki durumlarının düzenli takibi ve danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ilkeleri üzerine kurulu sistemdir. Profil Temelli Danışmanlık hizmeti kapsamında İş ve Meslek Danışmanları;
• İş Arayan Danışmanı,
• İşveren Danışmanı,
• Meslek Danışmanı,
• Engelli İş Koçu,
• İş Kulübü Lideri
olmak üzere beş branşa ayrılmış durumdadır ve kişinin durumuna özel olarak hedef kitle odaklı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanı, İŞKUR’a kayıt olan bireylere ne zaman atanmaktadır?

İŞKUR birimlerinden veya İŞKUR İnternet Şubesi üzerinden İŞKUR’a kayıt işlemi gerçekleştirildikten en geç 24 saat sonra bireylerin ikamet adresine en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezinden İş ve Meslek Danışmanı atanması sağlanmaktadır. Bireyler, İş ve Meslek Danışmanlarının bilgilerine www.iskur.gov.tr İŞKUR İnternet Şubesi üzerinden ulaşabilmektedir.

İş Kulüpleri nedir? İş Kulübü eğitimlerine nasıl başvurulur?

İş Kulüpleri, kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi işgücü piyasasında özel politika gerektiren kişilere iş arama motivasyonu kazandırmayı ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programıdır.

İş Kulüplerinde işveren beklentileri, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi iş bulma sürecinde fayda sağlayacak teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı eğitimler de verilmektedir. İşverenler İş Kulübüne davet edilerek mülakat simülasyonları gerçekleştirilmekte ve böylece iş hayatına girmekte zorlanan bireylerin yoğun danışmanlık desteği ile daha kolay iş bulmaları hedeflenmektedir.

Halihazırda İş Kulübü eğitimlerimiz uzaktan eğitim yoluyla online ortamda da gerçekleştirilmektedir. Online İş Kulübü eğitimlerine katılmak için size en yakın İş Kulübümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimler diğer tüm hizmetlerimiz gibi ücretsiz olup İş Kulübüne katılım sonrasında sertifika verilmektedir. İş Kulüpleri iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İŞKUR Kampüs nedir?

Öğrencilere işgücü piyasası, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, öz geçmiş hazırlama, Avrupa Birliği düzleminde iş arama gibi konularda 2013 yılından bu yana üniversitelerde İŞKUR Kampüs birimlerinde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

İŞKUR Kampüs ile rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması, iş birliği kültürünün geliştirilmesi için üniversite öğrencilerine yönelik özelleştirilmiş danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

İŞKUR Kampüs ile öğrencilere yüz yüze danışmanlık hizmeti verilmesi, iş arama becerileri eğitimi verilerek mezuniyet sonrası iş bulma sürecinin hızlandırılması ve alternatif mesleklerin belirlenmesi hizmetleri de sunulmaktadır.

Engellilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında ne gibi hizmetler sunulmaktadır?

İŞKUR, engelli bireylere yönelik danışmanlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek adına 2018 yılında Engelli İş Koçluğu modelini uygulamaya başlamıştır. Bu model, özellikle engelli iş arayanlara, işgücü piyasasında engel olmadığı düşüncesini aşılamak, toplumsal bütünleşmelerine yardımcı olmak, becerilerine odaklanarak işe yerleştirilmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Böylece engelli vatandaşların hem ekonomik hem de sosyal hayatın bir parçası olmaları için istihdamda yer almaları sağlanmaktadır.

Engelli İş Koçluğu hizmetleri ile engelli bireyler için bireysel eylem planı hazırlanarak işverenlerle temas kurulmaktadır. Engelli bireyler sahip olduğu bilgi, beceri ve yeterliliklere göre İş Koçları tarafından uygun işe/ mesleğe yönlendirilmekte, daha sonra kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda işe uyum desteği sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları (İK) Platformları aracılığıyla işverenlere ne gibi hizmetler sunulmaktadır?

İK Platformları, işyeri bünyesinde insan kaynakları departmanı bulunan veya en az 10 çalışanı olan işyerlerini hedef kitle olarak belirleyen özelleştirilmiş işveren danışmanlığı hizmetidir. Bu hizmet kapsamında, işverenlere yönelik hizmetlerin ve farkındalığın geliştirilmesi, Kurumumuz hizmetleri hakkında en güncel bilgilerin sunulması amacıyla işverenlerle yüz yüze ve çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilmekte, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta grupları üzerinden bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

81 İl Müdürlüğümüzde faaliyette olan İK Platformlarına işletmelerin işe alım sürecinde yetkili ve sorumlu; İşveren, Yönetici, Müdür, İnsan Kaynakları Yöneticileri/Uzmanları/Temsilcileri, Üniversiteler, OSB Yönetimleri üye olabilmektedir.

Daha fazla bilgi için İl Müdürlüklerimizi/Hizmet Merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Okullara yönelik eğitici-tanıtıcı çalışmalarınız var mı?

İş ve Meslek Danışmanları okulları ziyaret ederek, okul idarecileri ve rehber öğretmenlerle görüşme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için iş birliği yapılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. Tanıtım çalışmaları Kurumumuzca hazırlanan afiş ve broşürlerle de desteklenmektedir. Ayrıca işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak amacıyla her yıl hazırlanan Meslek Seçimine Destek dergisi internet sitemizden yayımlanmaktadır. Meslek Seçimine Destek Dergisine buradan ulaşabilirsiniz.

Meslek seçimi aşamasında bulunan kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Meslek seçimi aşamasına gelmiş bireylere danışmanlık hizmeti sunulurken bireyin kendini tanımasına, meslekler ve eğitim yerlerini tanımasına ve sonuçta bireyin kendi özellikleriyle mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak seçeneklerini oluşturup bu yolla karar vermesine yardım edilmektedir.
Tüm seçenekleri inceleyip değerlendiren birey, artık seçmiş olduğu meslekte bilgi, beceri ve alışkanlıklarını edinebileceği bir eğitim yerine veya bir iş yerine yönelir. Tüm bunlar meslek seçimi aşamasında bulunanların tek başlarına yapabilecekleri bir çalışma değildir. Bireylerin meslek seçme kararlarının tesadüflere bırakılmaması ve karşılaşılabilecek tüm alternatiflerin değerlendirilebilmesi için İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri içinde bireylere yardım edilmektedir.

Kişilere kendilerini tanımaları için ne gibi testler uyguluyorsunuz?

Kişilerin özelliklerinin tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır. Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak Mesleki Yönelim Test Bataryası kullanılmaktadır.

Mesleki Yönelim Test Bataryasını uygulama amacı; kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler, Mesleki Yönelim Test Bataryasına buradan ulaşabilir ve sonuçlarını İş ve Meslek Danışmanlarıyla değerlendirebilirler.

İş Arama Becerileri Eğitimleri nedir?

İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla, cezaevlerinde, mesleki eğitim ve halk eğitim merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, askeri birliklerde, yüksekokullarda bulunan kişiler ile işsizlik ödeneği alanlara, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlere, lise son sınıf öğrencilerine vb. gruplara yönelik iş arama becerileri eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerle kişilerin işgücü piyasasındaki etkinliklerinin artırılması sağlanmakta ve bu yolla bahsi geçen grupların işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılmaktadır.

Meslek Seçimine Destek dergisi nedir? Nereden ulaşabilirim?

Meslek Seçimine Destek Dergisi, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmelerine ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini artırmak hedefleriyle her yıl hazırlanan ve internet sitemizden yayımlanmakta olan dergidir. Meslek Seçimine Destek Dergisine buradan ulaşabilirsiniz.

Meslek Bilgi Merkezi nedir?

Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu merkezlerdir. Fiziki yönden yeterli, uygun nitelikte ve yeterli sayıda personeli bulunan İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri bünyesinde bulunmaktadır.

Meslek Tanıtım Günleri nedir? Nasıl düzenlenmektedir?

Meslek Tanıtım Günleri, "mesleklerin, o meslekte çalışmakta olan kişiler tarafından tanıtılması" amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir. Bu etkinlikler kapsamında, meslek seçimi aşamasına gelmiş öğrencilere Türkiye’de en çok tercih edilen meslekler dâhil olmak üzere birçok mesleğin tanıtımı doğrudan meslek çalışanları tarafından gerçekleştirilmekte, yapılan sunumların ardından düzenlenen soru cevap etkinliğiyle birlikte öğrencilerin meslekler hakkındaki bilgilere doğrudan ulaşabilmelerine yardımcı olunmaktadır.

Üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak, yanlış meslek seçiminin bireye ve topluma olumsuz etkilerini önlemek, Kurumumuz faaliyetlerinin gençler ve aileleri tarafından bilinirliğini artırmak, Meslek Danışmanlığı hizmetlerine yeni bir yaklaşım getirmek amaçlarıyla okullarla iş birliği halinde gerçekleştirilen bu etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için İl Müdürlüklerimizi/Hizmet Merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz.