“Geleceğin İşgücü ile Şimdiden Tanışıyoruz…”

İş ve Meslek Danışmanları okulları ziyaret ederek, okul idarecileri ve rehber öğretmenlerle görüşme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için işbirliği yapılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. Tanıtım çalışmaları Kurumumuzca hazırlanan afiş ve broşürlerle de desteklenmektedir.

2015 yılında faaliyete geçirilen «Meslek Tanıtım Günleri» etkinlikleriyle; üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak, yanlış meslek seçiminin olumsuz etkilerini gidermek, Kurumumuzun bilinirliğini ve tanınırlığını artırmak ve kariyer yolunda gençlerimizin yalnız kalmaması hedeflenmektedir. Meslek Tanıtım Günleriyle Türkiye’de lisans düzeyinde en çok tercih edilen 9 meslek dâhil birçok mesleğin tanıtımı mesleğin erbabı tarafından yapılmaktadır. 

“Her Yıl Meslek Seçimine Destek Dergisi…”

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak hedefleriyle her yıl Türkiye genelinde 1 milyon adet Meslek Seçimine Destek Dergisi okullarda seminerler aracılığıyla dağıtılmaktadır.

Dergiye https://www.iskur.gov.tr/yayinlarimiz/ resmi internet adresi üzerinden de ulaşılabilmektedir.

 

“Mesleki Bilginin Kaynağı Meslek Bilgi Merkezleri”

Meslek Bilgi Merkezi; meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilerin yer aldığı, meslek ve eğitim yeri seçme aşamasında bulunan kişilerin doğru ve bilinçli karar vermesine yardımcı olan bilgilerin bir arada bulunduğu yerlerdir. Meslek Bilgi Merkezlerinden;

- Meslek seçme aşamasında olanlar,

- Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi edinmek isteyenler,

- Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve meslek değiştirmek isteyen yetişkinler,

- Rehber öğretmenler, okul idarecileri, veliler ile meslekleri ve eğitim olanaklarını tanımak isteyen herkes

yararlanabilmektedir.

Meslek Bilgi Merkezine bireysel olarak veya gruplar halinde başvurulur. Rehber öğretmenlerin başvurusu üzerine merkezde grup görüşmeleri düzenlenmekte ve öğrencilere meslek seçiminin önemi, meslek bilgilerinin hangi kaynaklardan elde edilebileceği konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır.

 

“Kişilerin Kendilerini Tanımalarına Yardımcı Oluyoruz…”

Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında bazı ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır. Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak Mesleki Yönelim Test Bataryası kullanılmaktadır.

Mesleki Yönelim Test Bataryasını uygulama amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler, bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını İş ve Meslek Danışmanlarıyla değerlendirebilirler.

“Meslek Bilgi Kitapçıkları”

Öğrencileri meslek seçimi süreçlerinde ve diğer kariyer gelişim yollarında desteklemeyi amaçlayan İŞKUR, hizmet portföyüne güncellenmiş meslek bilgi kitapçıklarını eklemiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye geneli öğrenciler ve diğer hedef kitleye ulaşması planlanan 250 adet mesleğe ilişkin bilgilerin yer alacağı 8 adet meslek bilgi kitapçığı tasarlanmış olup, kitapçıklardaki meslek bilgileri meslek bilgi dosyalarından özetlenmiştir.

Söz konusu meslek bilgi kitapçığı hedef kitle baz alınarak resimlendirilmiş ayrıca her mesleğin başına bir adet spot cümle eklenmiştir.

Meslek bilgi kitapçıklarının mevcut durumda online versiyonlarının, ilerleyen dönemlerde ise basılmış versiyonlarının okullara, öğrencilere ve rehber öğretmenlere dağıtılması planlanmaktadır. İş ve Meslek Danışmanlarının öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetlerinde kitapçıklardan etkin olarak faydalanacağı düşünülmektedir.