Mesleki Eğitim Kursları

                                                                “Meslek Edindiriyor ve Mesleki Becerilerinizi Geliştiriyoruz

Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir.


Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlanma Şartları

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
 • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
 • Emekli olmamak,
 • Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
 • Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.


Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.


Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk beş saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçememektedir.


Meslekli Eğitim Kurslarında Karşılanabilecek Giderler

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

 • İŞKUR tarafından belirlenen mesleklerde 653,93 TL,
 • Bu meslekler dışında kalan mesleklerde 457,75 TL
 • Uçak bakım teknisyeni ve tren makinisti mesleklerinde 653,93 TL kursiyer zaruri gideri ödenmektedir.

Kursiyerlerin kurs süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) illerinde düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 01.07.2024 - 31.12.2024 tarihleri aralığında her bir belirlenen grup için günlük kursiyer zaruri gideri yukarıda belirtilen tutarlara ilave olarak %30 artırımlı ödenmektedir.

 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 196,18 TL,
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 261,57 TL kursiyer zaruri gideri ödenmektedir.
 • Bu kurslarda kursiyerlerin kurs süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Mesleki eğitim kurslarına katılan kişilerden herhangi bir ücret alınmamakta olup, mesleki eğitim kursu süresince Kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan kişilere kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası verilmektedir.

Başvuru Yeri ve Zamanı

Mesleki eğitim kurslarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.