12.04.2021 09:00:00

İSDEP-Proje Destek Personeli Hizmet Alım İlanı Duyurulması

Proje Uygulama Desteği İçin Proje Destek Personeli Hizmeti Alımı

İlan Tarihleri: 12.04.2021-27.04.2021 (24:00)

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacılar ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi Kapsamında Uygulama Desteğine Yönelik Proje Destek Personeli Hizmeti Alım Duyurusu

 

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR VE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İSTİHDAM DESTEĞİ PROJESİ

İşin Adı: Proje Uygulama Desteği İçin Proje Destek Personeli Hizmeti Alımı

İLGİ BEYANI TALEBİ

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Dünya Bankası işbirliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir.

Projenin amacı geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliğini seçilen pilot illerde artırmaktır.”

İŞKUR, Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan proje kapsamında görev ve sorumlulukları bulunan ilgili Daire Başkanlığı ve pilot illerde proje süresi boyunca görev almak üzere uygun proje destek personellerini davet etmektedir.

 

Talep edilen Proje Destek Personellerine ilişkin referans numaraları, görev yerleri, alınacak kişi sayıları ile iş tanımlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılmaktadır.

 

Görev Yeri

İli

Alınacak Kişi Sayısı

Referans Kodu

İş Tanımı

İŞKUR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Ankara

3

FRIT1-ISKUR-WB-DP-01

İş Tanımı

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Adana

2

FRIT1-ISKUR-WB-DP-08

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Gaziantep

2

FRIT1-ISKUR-WB-DP-10

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

İstanbul

2

FRIT1-ISKUR-WB-DP-06

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Şanlıurfa

2

FRIT1-ISKUR-WB-DP-12

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ VE İLETİŞİM

IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri (Temmuz 2016) (“Satın Alma Düzenlemeleri”)’nin Dünya Bankası’nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14 numaralı paragrafını ilgili Proje Destek Personelinin dikkate alması gerekmektedir.

Proje Destek Personelleri, Dünya Bankası’nın Danışman Kılavuzlarında belirtilen Bireysel Danışmanların seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

Başvurulan pozisyonlara dair İl adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe özgeçmişlerin en geç 27/04/2021 tarihinde saat 24.00’e kadar aşağıda belirtilen adrese e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru yapılan pozisyona ait referans numarası ve ilin adının yer almadığı ve süresinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42, Kat:10, Yenimahalle / Ankara / Türkiye

proje.ilanbasvuru@iskur.gov.tr Tel: +90 312 216 39 47