15.11.2023 11:35:55

İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (İSDEP2) HİZMET ALIMI SONUÇ İLANI

       “Avrupa Komisyonu ile Dünya Bankası’nın Orta Asya ve Avrupa Bölgesine ilişkin Ortaklık Programı  Kapsamında Program Odaklı Tek Donörlü Hibe Fonu için bir çerçeve anlaşma imzalamıştır. Bu çerçeve anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası (Banka) arasında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesinin (İSDEP2) finansmanı için bir hibe anlaşması imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamındaki harcamalar bu hibe fonundan karşılanacaktır. İmzalanan hibe anlaşması kapsamında Mal ve Hizmet temin edilecek sözleşmeler  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3.Maddesi (c) paragrafı hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK)’ndan istisna olup, projede geçerli olan Dünya Bankası Satın Alma Kuralları ve Düzenlemeleri’ne tabidir.

Bu kapsamda projeye ait aşağıda yer verilen Hizmet Alımı işi için yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.


Satınalım No

FRIT2-NCS-02.02-03 B

Satınalım Yontemi

DOĞRUDAN SEÇİM (DIRECT SELECTION)

Satınalım Kapsami

SANAL FUAR PLATFORMU için GARANTİ SÜRESİ UZATIMI, GÜNCELLEME VE STREAMING HİZMETİ ALIMI

Teklif Talep Tarihi

24/10/2023

Satınalımı Yapan Kurumun Adı ve Adresi

İŞKUR Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Teklif Sahibi

 

Açılışta Okunan Teklif Fiyatı

Değerlendirilen Fiyat

Beyaz Bilgisayar Dan. Hiz. Ltd. Şti.

 

1,325,000.00 TL

1,325,000.00 TL

Sözleşme Bedeli

1,325,000.00 TL

Sözleşmenin Suresi

                                                                                                 36 ay

Sözleşme imza tarihi

                                                                                        03/11/2023