24.02.2022 15:57:51

Kıdemli olmayan Yazılım Geliştirme Danışmanı Sonuç İlanı

“Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi”, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Dünya Bankası işbirliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen FRIT1 Hibe projesi kapsamında tam zamanlı istihdam edilmek üzere Kıdemli olmayan Yazılım Geliştirme Danışmanı (4 kişi) alımları ilanı 13.09.2021-28.09.2021 itibariyle yapılmıştır. Kısa listede olan adaylar ile mülakat yapılmış ve alım işlemleri Dünya Bankası Satınalma Düzenlemeleri 7.36-7.37 paragrafı  hükümleri çerçevesinde tamamlanarak başarılı bulunan bir adayla Şubat 2022’de sözleşme imzalanmıştır.

 

Referans No

FRIT1-ISKUR-WB-DH-31

FRIT1-ISKUR-WB-DH-32

Seçim Yöntemi

Bireysel Danışman Seçimi

Pozisyon

Kıdemli olmayan Yazılım Geliştirme Danışmanı (4 kişi )

İşin Kapsamı

Proje kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Aktif İşgücü Piyasası Programlarının izlenmesine yönelik sistemin oluşturulması, proje kapsamında ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi ve kodlanması, bu yazılımın Kurumun diğer bilgi işlem projeleri ile entegrasyonu için çalışmalar yürütülmesi, gerekli koordinasyonun sağlanması ve teknik danışmanlık sunulması işidir.

İlan Tarihi

13.09.2021-28.09.2021

İhaleyi Yapan Kurumun Adı ve Adresi

İŞKUR Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

İşin Süresi

31 Mayıs 2022, performansa bağlı olarak bu süre 3 yıl uzayabilir.