12.09.2023 16:10:08

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonucu -12.09.2023

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonucu Hakkında Duyuru

Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli alımına ilişkin 11.05.2023 tarihinde sözlü/uygulamalı sınav yapılmıştır. Yapılan sınavlara ilişkin sonuçlar 09.06.2023 tarihinde açıklanmış, yerleşmeye hak kazanan aday listesine süresi içerisinde yapılan itiraz başvuruları değerlendirilmiş olup yerleşmeye hak kazanan adayların kesin listesi 

https://esube.iskur.gov.tr/Ortak/BasvuruSonuc.aspx adresinden açıklanmıştır.

Sınavı asıl olarak kazanan adayların, Kurumumuz tarafından yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve gerekli belgeleri teslim etmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde Kurumumuza tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır

İlanen duyurulur.