30.03.2023 18:57:32

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı Duyurusu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 2022 yılı B Grubu KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (On) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (Başarılı olup göreve başlayacak adaylardan sağlık raporu istenilecektir.)

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (6 Kişi - Tam Zamanlı – B Grubu- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının2 Katı)

a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

b. C#.NET dilini iyi derecede bilmek, Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

c. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,

d. ORACLE-PLSQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim) olmak,

e. Versiyon kontrol sistemlerinden Git kullanmış olmak,

f. .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,
g. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,

Tercihen;

- Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

- C# Windows form uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
- OLAP konusunda tecrübe sahibi olmak,
- ETL, DWH konularında deneyimli olmak,

- SSIS, SSAS, SSRS, PowerBI konularında tecrübe sahibi olmak,

2. KIDEMLİ AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- A Grubu –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
a. Daha önce en az 5000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde en az 5 yıl süre ile ağ ve güvenlik alanında uzman olarak çalışmış olmak,
b. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin ağ yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak ve belgelemek;

1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),

2. Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),

3. Cisco Certified Security Professional (CCSP),
e. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Firewall, Web Gateway, E-mail Gateway, Endpoint Security) en az üçü hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Load Balancer ve Web Application Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
i. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
k. OSI Katmanları ve TCP/IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
l. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip ve disiplinli olmak.
m. Ağ güvenliğinde sorun çözme, performans artırımı, log inceleme konularında tecrübe sahip olmak,
n. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.

3. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. Bilgi İşlem Merkezinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Load Balancer, Web Application Firewall, Web Gateway, E-mail Gateway, Endpoint Security) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Network Access Control (NAC) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Cisco Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
h. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
i. 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
j. OSI Katmanları ve TCP/IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
o. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.
p. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Tercihen;

a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,

b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak ve belgelemek;

1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),

2. Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),

3. Cisco Certified Security Professional (CCSP).

4. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. Ağ güvenliği, bilgi güvenliği veya siber güvenlik alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,
b. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Host ve Network DLP Sistemini yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
d. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Aşağıda listelenen eğitimlerden en az 1 (bir) tanesine katılmış olduğunu belgelemek;
i. Certified Ethical Hacking (CEH)
ii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iii. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
iv. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
v. Licensed Penetration Tester (LPT)
vi. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
vii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
viii. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
ix. Infosec Institute Certified Penetration Tester (CPT)
x. CompTIA Pentest+
f. "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

g. Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
h. Kod Analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

i. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
j. ISO27701, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
k. KVKK ve 5651 numaralı kanun hükümleri hakkında bilgi sahibi olmak,
l. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
m. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.
n. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Tercihen;
a. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

5. SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- B Grubu –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a. Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server kurulum ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,
d. Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. VMware Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. Veri depolama ve yedekleme süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. Storage ve SAN (Storage Area Network) anahtar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübe sahip olmak,
m. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Tercihen;

a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,

b. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

d. Linux İşletim Sistemlerinin kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitör konusunda tecrübe sahibi olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) Varsa KPSS sonuç belgesi,

4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),

5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),

6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

8) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

Başvurular 31.03.2023 tarihinde başlayacak ve 17.04.2023 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30) sona erecektir. Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 17.04.2023 günü mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI


1) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2022 B Grubu KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.


2) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır


3) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

A ve B Grubu adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihleri www.iskur.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Sınav Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) adresinde bulunan hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
• Sözlü/uygulamalı sınavda, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğunu değerlendirilecektir. Ayrıca, başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.


4) DEĞERLENDİRME

Sözlü/uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, yukarıda ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil ve yedek olarak ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav puanları eşit olan adayların değerlendirmesi yapılırken KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.


5) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli

A Grubu : 3 kata kadar

B Grubu : 2 katı


6) SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sonuçlar www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Asil olarak yerleşmeye hak kazanan, evraklarını eksiksiz teslim eden ve atanmasına engel bir hali bulunmayan adaylara göreve başlamaları için tebligat yapılacaktır. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzalayarak göreve başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. Bir (1) yıl içerisinde asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir. Yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Yedek listede yer alan adayların hakları bir (1) yıl geçerli olup daha sonraki personel alımları ve sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.


7) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00

Web: www.iskur.gov.tr

Personel Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 39 13

Bilişim Personeli Alım İlanı Başvuru Formu İçin tıklayınız.