28.06.2024 18:20:35

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Adaylara İlişkin Duyuru.

Kurumumuz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında, 125 sözleşmeli Büro Personeli alım ilanı sonucu asil olarak yerleşen adayların nihai sonuçlarına ilişkin duyuru 07.07.2023 tarihinde Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır.

Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan sözleşmeli Büro Personeli ilanı sonucu asil veya yedek olarak yerleşen adaylardan çeşitli nedenlerle hakkını kaybedenlerinin yerine atama sırası gelen yedek adaylara ilişkin liste ekte açıklanmıştır Yedek adaylardan sırası gelenler, aşağıda istenilen belgeleri 05.07.2024-19.07.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA) şahsen getirmeleri veya posta yoluyla (postada yaşanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır) göndermeleri gerekmektedir. 19.07.2024 Cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi

2. KPSS sonuç belgesi

3. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha, arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır)

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

7. Sözleşmeli pozisyonlara yedek olarak yerleşmeye hak kazanan ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine kadar, aşağıda istenilen belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte süresi içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

8. 4 adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

9. Mal Bildirimi Formu (Tek kâğıda arkalı-önlü olarak çıktı alınıp doldurulacaktır)

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden)

NOT: Adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması doldurma talimatı için tıklayınız.

Yedek adaylardan sırası gelenlerin listesi için tıklayınız.