28.04.2023 11:32:17

Azerbaycan DOST Ajansı İŞKUR’u Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığı arasında imzalanan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu X. Toplantısına İlişkin Protokol” ile eki “2022-2023 Eylem Planı” kapsamında Azerbaycan Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren DOST (Dayanıklı ve Operatif Sosyal Teminat) Ajansı yetkilileri 27.04.2023 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etti.

 

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Samet Güneş ve DOST Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seymur Aliyev’in açılış konuşmalarıyla başlayan ziyarette ilgili birimlerden istihdam uzmanları tarafından heyete Kurumumuzun istihdam, aktif iş gücü, işsizlik sigortası, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş gücü piyasası araştırmaları ile İŞKUR’un yararlanıcısı olduğu AB Projeleri hakkında ayrıntılı sunum gerçekleştirildi. Sunum sırasında ayrıca pandemi sonrasında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin Türkiye ve Azerbaycan iş gücü piyasasına etkileri ve iş gücü piyasalarında yaşanan dönüşümler üzerine tecrübe paylaşımı da yapıldı.

 

Heyet daha sonra İŞKUR tarafından yürütülen faaliyetleri yerinde görmek amacıyla Çankaya Hizmet Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. İl Müdürlüğü yöneticileri ile iş ve meslek danışmanları tarafından iş arayan kaydı, açık işlerin alınması ve başvuru süreci, engelli iş koçluğu ile işsizlik sigortası işlemleri ile bilgilerin uygulamalı olarak heyete aktarıldığı ziyaret kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve ortak çalışma alanlarının artırılmasına yönelik istişareler neticesinde sona erdi.