5.04.2024 12:58:22

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon Toplandı

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon’un 2024/1 dönemi toplantısı, Genel Müdür Yardımcımız Cezmi Yarımdağ’ın başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer Şahin, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alperen Öztürk, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Sinan Gergin,  Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Endüstri İlişkileri ve Projeler Uzmanı Meryem Ece Alemdar, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Metin ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Dış İlişkiler Uzmanı Selen Keklik’in katılımları ile 4 Nisan 2024 tarihinde İŞKUR’da yapıldı. 

 

Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Hibe Desteğine Yönelik Projeleri, Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri, Korumalı İşyeri Desteği Projeleri ile Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine Yönelik Proje başvurularını içeren 230 adet proje dosyasının değerlendirildiği toplantıda, Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri hibe destek tutarları ile Korumalı İşyeri Desteği Projeleri hibe destek tutarında artış yapılması ve yeni dönem proje başvurularının 7 Haziran 2024 tarihine kadar yapılabileceği kararları alındı.