5.11.2019 11:46:43

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya UNHCR Türkiye Temsilcilerini Kabul Etti

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli ve beraberindeki UNHCR temsilcilerini kabul etti.

 

Kurumumuz ile UNHCR arasında devam eden iş birliği faaliyetleri çerçevesinde, Türk vatandaşlarımıza ve mültecilere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için yürütülen kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

 

Uzunkaya “Uluslararası yatırımların etkin kullanımda İŞKUR önemli bir rol üstleniyor”

Görüşmede, kurumsal kapasiteye yapılan yatırımların uzun vadeli ve sürdürülebilir sonuçlar ürettiğini vurgulayan Genel Müdürümüz Uzunkaya, ülkemize kazandırılan uluslararası kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen İŞKUR’la yürütülen her bir çalışmanın oldukça değerli ve yerinde olduğunu dile getirdi.

 

Önümüzdeki dönemde yürütülmesi öngörülen faaliyetlere ve taleplere ilişkin olarak pozitif bir yaklaşım sergilediklerini ifade eden Garelli ise, UNHCR ile İŞKUR arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi ve süreçlerin hızlı bir şekilde kurgulanması için UNHCR’ın gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.

 

Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanımız Uğur Tunç’un ve İstihdam Uzmanlarımızın hazır bulunduğu görüşmede ayrıca personel eğitimleri, bilgilendirme faaliyetleri, tercüman desteği ve fiziksel kapasite iyileştirmeleri gibi alanlarda devam eden çalışmalara ilişkin planlamalarla birlikte gelecek dönemde yürütülmesi öngörülen aktif işgücü piyasası programları ve bilgi işlem altyapısı yatırımları ele alındı.