8.12.2022 16:17:21

Güney Doğu Avrupa Kamu İstihdam Kurumları Merkezi (CPESSEC) Üyeleri Bir Araya Geldi

İŞKUR heyeti, Güney Doğu Avrupa Kamu İstihdam Kurumları Merkezi (CPESSEC) üyesi ülkelerin kamu istihdam kurumu temsilcilerinin katılımıyla Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentinde 6 Aralık tarihinde düzenlenen “Gençlik Garantisi: Gerçeğe Dönüştürmek” temalı yönetici konferansına; 7 Aralık tarihinde düzenlenen “Genç İstihdamının & Geleceğin Becerilerinin Desteklenmesi” temalı uzman konferansına katılım sağladı.

2016 yılında Dönem Başkanlığını Türkiye adına İŞKUR’un yürütmüş olduğu CPESSEC kapsamında her yıl dönem başkanı ülke ev sahipliğinde gerçekleşen Konferans bu yıl Kuzey Makedonya’da düzenlendi. Konferansta, Uluslararası Kuruluşların ve CPESSEC üyesi ülkelerin kamu istihdam kurumlarının temsilcileri tarafından belirlenen temalara ilişkin son gelişmeler, yenilikçi uygulamalar ve tecrübeler üzerine çeşitli sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirildi.

Konferansa katılan Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur, birinci gün gerçekleştirilen yönetici toplantısında İŞKUR’un genç istihdamına yönelik politikalarından bahsederek, Kurum vizyonu çerçevesinde uygulamakta olan proje ve programlara yönelik konuşma yaptı.

İkinci gün gerçekleştirilen uzman toplantısında ise İstihdam Uzmanı Koray Alper Akdemir, genç istihdamına ilişkin istatistiklerden bahsederek Ulusal Genç İstihdam Stratejisinde yer alan hedefler çerçevesinde, İŞKUR’un aktif iş gücü piyasası programları kapsamında öne çıkan iyi uygulama örnekleri hakkında üye ülkelere detaylı bilgiler aktardı.

Her iki oturumda da katılımcılar, üye ülkelerin temsilcileri tarafından sorulan soruları cevapladı. Genç istihdamının ve geleceğin becerileri konularında gerçekleştirilen fikir alış verişi bölümünün ardından iki gün boyunca gerçekleştirilen tartışmaların kısa bir değerlendirilmesi yapılarak başarıyla tamamlandı. Konferansın sonunda Kuzey Makedonya tarafında CPESSEC Dönem Başkanlığı devir teslimi Karadağ’a yapıldı. Konferans esnasında Türk delegasyonu, Karadağ, Romanya ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ile ikili işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüşmeler de gerçekleştirildi.