9.10.2020 10:25:05

İş Ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu Başlangıç (Kıck-Off) Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın ikinci döneminde Kurumumuzca uygulanacak olan İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu’nun Başlangıç Toplantısı (Kick-off)  çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Projenin Kıdemli Faydalanıcı Temsilcisi (SROB) olarak Genel Müdür Yardımcımız Samet Güneş’in başkanlık ettiği toplantıya, Genel Müdürlüğümüz personelinin yanı sıra Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Yüklenici (DAI Human Dynamics) temsilcileri ile projede görev alacak kilit uzmanlar katıldı.

Genel Müdür Yardımcımız Güneş, İş ve Meslek Danışmanlığının modern kamu istihdam kurumlarının en temel hizmetlerinin başında geldiğini belirterek, projenin İŞKUR’u hizmet sunumunda bir adım daha ileriye götürmesini hedeflediklerini belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi Ahmet Karan ise İŞKUR’un IPA programlamalarından yararlanan en başarılı kurumlardan biri olduğunun altını çizerek, hazırlık döneminde projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yüklenici tarafından projede yer alacak kilit uzmanlar, teknik ekip ve uygulama döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirildikten sonra, Sözleşme Makamı olarak AB ve Mali Yardımlar Başkanlığı temsilcileri ve Operasyon Faydalanıcısı olarak İŞKUR temsilcileri projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi noktasındaki beklentilerini dile getirdi.

İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin ve İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin geliştirilmesini hedefleyen proje 2020-2023 yılları arasında uygulanacak.