14.04.2022 15:31:13

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Yürütme Komitesi Toplantısı Yapıldı

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Yürütme Komitesi Toplantısı Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper Mumyakmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

 

Toplantıya  Kurumumuzdan Daire Başkanı ve istihdam uzmanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sendikaların temsilcileri katılım sağladı.

 

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu (İPBDK) toplantısı öncesinde bir araya gelen Yürütme Komitesi üyeleri; Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Danışma Kurulu toplantısının gündemini belirlemek amacıyla iş gücü piyasasını etkileyen muhtelif konular üzerinde görüş alışverişi gerçekleştirdi.

 

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Nedir?

Çalışmaları, İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığımız tarafından koordine edilen; iş gücü piyasası hakkında bilgi ve görüş alışverişinin yapıldığı Kurulun, “Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu” olmak üzere iki bileşeni  bulunuyor. Yürütme Komitesi, Danışma Kurulu toplantıları öncesinde toplanır ve Danışma Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek, Danışma Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak gibi görevlere sahiptir. Danışma Kurulu ise iş gücü piyasası verilerinin üretilmesi ve kullanılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve görüş alışverişi yapılması, iş gücü piyasasını etkileyen gelişmelerin tartışılması gibi amaçları yerine getirir.

 

İPBDK üyeleri, iş gücü piyasası verilerini üreten, kullanan, bu verilere dayanarak politikalar üreten bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sendikalardır. Bu kurum ve kuruluşların bir kısmı aynı zamanda Kurumumuzun genel kurulu ve yönetim kurulu üyesidir.

 

İPBDK, yılda iki kez toplanır. İstihdam, eğitim ve iş gücü piyasası ile ilgili konularda üyeler arasında istişarede bulunulması, gerekli görülen hususlarda kararlar alınması sağlanır.