3.06.2021 17:30:21

İslam İşbirliği Teşkilatı Kamu İstihdam Kurumları Ağı 3. Toplantısı Gerçekleştirildi

 

İslam İşbirliği Teşkilatı Kamu İstihdam Kurumları Ağı (OIC-PESNET) 3. Toplantısına katılan Genel Müdürümüz Bekir Aktürk, üye ülkeler arasında güçlü, sürdürülebilir ve etkin bir iş birliğinin önemine vurgu yaparak Kamu İstihdam Kurumlarımız için sistemli bir bilgi paylaşım platformu oluşturmaya yönelik olarak kurulan OIC-PESNET çatısı altında İŞKUR olarak üye ülkelerle önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

 

Kurumumuz ve İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) işbirliğinde 02-03 Haziran 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 36 ülkeden 70 üst düzey kamu istihdam kurumu temsilcisinin katıldığı toplantının açılış konuşmalarını Genel Müdürümüz Bekir Aktürk ve SESRIC Genel Müdürü Nebil Dabur gerçekleştirdi.

 

Genel Müdürümüz konuşmasında İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Aktürk, “Kamu İstihdam Kurumlarımız için sistemli bir bilgi paylaşım platformu oluşturmaya yönelik olarak OIC-PESNET çatısı altında bir araya gelmek oldukça kritiktir. Bu ağın kurumlarımızın gelişimine önemli bir katkıda bulunacağına ve aramızda güçlü, sürdürülebilir ve etkin bir dostluğa yol açacağına inanıyorum.” dedi.

 

SESRIC Genel Müdürü ise konuşmalarında üye ülkelerin kamu istihdam kurumlarının kapasitelerini geliştirmenin öneminden bahsederek, OIC-PESNET çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve işbirliğinin, işgücü piyasalarında mevcut ve son zamanlarda ortaya çıkan sorunların çözümünde, işsizliğin azaltılmasında ve yoksullukla mücadelede oynadığı önemli rolü vurguladı.

 

Açılış konuşmalarının devamında, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerindeki işgücü piyasasının mevcut durumu, 2025 İşgücü Piyasası Stratejisi ve OIC-PESNET kapsamında önceki yıllarda İŞKUR’un ve SESRIC’in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sunumlar gerçekleştirildi. Birinci günün son bölümünde ise OIC PESNET’in çalışma usul ve esaslarını daha kurumsal bir düzlemde ele almak ve ağın yapısını güçlendirmek üzere hazırlanan Usul Kuralları üye ülkelerle paylaşıldı.

 

Toplantının ikinci gününde ise OIC-PESNET’in 2021-2022 yıllarına ilişkin faaliyetlerini belirleyecek olan Çalışma Planı ülkelerin görüşlerine sunularak bir sonraki toplantı ve gelecek faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. OIC PESNET’in 2021-2022 Başkanlığının Türkiye adına İŞKUR’un yürütmesinin kararlaştırıldığı toplantı Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanımız Uğur Tunç’un ağın önemini vurguladığı ve Türkiye’nin başkanlığı için üye ülkelerin gösterdiği teveccühe yönelik teşekkürlerini sunduğu konuşması sonrasında SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Direktörü Onur Çağlar’ın kapanış konuşmalarıyla sona erdi