Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği

 2023 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemleri için 5510 sayılı Kanunun geçici 96 ncı maddesinde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 16,66 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

Özel sektör işyeri işvereni olmak,


Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.