KURUMSAL

Tarihçe

Kamu istihdam kurumları, 19. yüzyıl sonlarında gelişmiş ülkelerde sanayi devrimiyle başlayan işsizliğin meydana getirdiği sosyo-ekonomik sorunlarla mücadele amacıyla kâr amacı gütmeyen kamu kuruluşları olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.

Devamı için tıklayın...Vizyon

Ülkemizde işgücü piyasası politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına öncülük etmek ve güçlü bir teknolojik altyapıyla işgücü piyasası hizmetlerinin sunulmasında dünyada lider kurumlardan olmak.


Misyon

İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda işgücü arz ve talebinin en doğru şekilde eşleşmesini sağlayabilecek politikaları geliştirmek ve uygulamak; işsizlikle etkin bir biçimde mücadele etmek adına teknolojik gelişmelerle uyumlu, insan merkezli ve kapsayıcı stratejiler oluşturarak yenilikçi aktif ve pasif işgücü hizmetlerini en etkili ve yenilikçi bir şekilde sunmak.