Adem AKDEMİR

Adem AKDEMİR

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı V.

+90 (312) 216 39 17
e-posta 

Bağlı Birimler :

Birim Adı  
a) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 34 29
b) Yazılım Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 34 65
c) Proje ve Veri Yönetimi Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 35 18
ç) Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 34 21
d) Donanım Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 34 36
     


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görevleri
a) Kurum hizmetlerinin bilişim teknolojileri desteğinde verilmesini sağlamak,
b) Geliştirilecek hizmetlere yönelik donanım, uygulama yazılımı, veri iletişim ve alt yapı için gerekli tasarım ve kurulum çalışmalarına ait ihtiyaçlar belirlenerek planlamasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
c) Mevcut bilgisayar donanım, uygulama yazılımı, veri iletişimi, sistem yazılımını ve alt yapıyı çalışır durumda tutmak, bakım işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak, 
ç) Kurumumuz bilişim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin ilkeleri ve politikaları belirlemek ve uygulamak,
d) Bilgi ve veri güvenliği/güvenilirliği konusunun gerekli önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
e) Kurum hizmetleriyle ilgili olarak diğer birimlerle işbirliği içinde uygulama yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması için gerekli teknik çalışmaları yapmak,
f) Elektronik posta işlemlerini takip etmek ve devamlılığını sağlamak,
g) Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
ğ) Kurum Dokümantasyon Merkezi ile ilgili teknik işlemleri yapmak,
h) Bilişim personelinin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak eğitim almalarını sağlamak,
ı) Diğer kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda entegrasyonlar yapmak suretiyle veri alışverişinde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak,
i) Sistem üzerinden gönderilen kısa mesaj (SMS) hizmetlerinin kesintisiz çalışması için gerekli çalışmaları yapmak,
j) Mevzuattan kaynaklanan ve sistem üzerinde gerçekleştirilen her işlemin (logların) kaydının tutulması için gerekli çalışmaları yapmak,
l) Bilişim teknolojileri konusundaki gelişme ve değişmeleri takip etmek,
m) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.