Projeler

TAIEX Faaliyetleri
Stratejik Planların Hazırlanmasına Yönelik İyi Uygulamalar TAIEX Uzman Faaliyeti
16-18 Şubat 2015 tarihlerinde Fransız Kamu İstihdam Kurumu (Pole Emploi) uzmanlarının katılımıyla “Stratejik Planların Hazırlanmasına Yönelik İyi Uygulamalar” konulu TAIEX uzman faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Aktif İşgücü Programlarına Yönelik İyi Uygulamalar TAIEX Çalıştayı
26-27 Kasım 2015 tarihlerinde Avusturya, Çekya, Almanya, Romanya, Belçika ve Fransa’dan uzmanların ve ilgili kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla “Aktif İşgücü Programlarına Yönelik İyi Uygulamalar” konulu TAIEX çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere (NEETs) Yönelik Uyum ve Aktifleştirme Politikaları TAIEX Çalıştayı
15-16 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara’da Almanya, İspanya, Finlandiya, Romanya ve Polonya’dan uzmanların ve ilgili kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere (NEETs) Yönelik Uyum ve Aktifleştirme Politikaları” konulu TAIEX çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin Kurulması için İyi Örneklerin İncelenmesi TAIEX Uzman Faaliyeti
26-28 Şubat 2018 tarihlerinde Almanya Federal İstihdam Ajansı İstihdam Araştırmaları Enstitüsünden bir uzmanın ve ilgili kamu kurumları ile sosyal tarafların katılımıyla “Türkiye’de İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin Kurulması için İyi Örneklerin İncelenmesi” konulu TAIEX uzman faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Devam Eden Projeler
Evet Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Yüksek İstihdam Edilebilirlik İçin Sosyo-Duygusal Beceriler Projesi
Projenin amacı; iş arayanların motivasyon, hedef belirleme ve planlama gibi sosyo-duygusal becerilerinin geliştirilmesi yoluyla istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır.
Projenin hedef grubu: İŞKUR’a kayıtlı işsizlerdir.
İşbirliği yapılan kuruluş: Dünya Bankası
Proje bütçesi: 560.000 Dolar (Dünya Bankası finansmanı)
Proje uygulama bölgesi ve süresi: Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli / 2017 – 2018
Dünya Bankası finansmanı ve işbirliğiyle yürütülen projenin amacı, iş arayanların motivasyon, hedef belirleme ve planlama gibi sosyo-duygusal becerilerinin geliştirilmesi yoluyla istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır. Proje kapsamında; pilot illerde belirlenen yaklaşık 100 iş ve meslek danışmanına motivasyon, planlama ve etkili iş arama teknikleri vb. sosyo-duygusal beceriler konularında eğitici eğitimleri verilmiştir. Eğitim alan iş ve meslek danışmanları tarafından da kayıtlı iş arayanlara sosyo-duygusal becerilerin geliştirilmesi eğitimleri verilmiştir. Sosyo-duygusal becerilerin ve eğitimlerin iş arama sürecine ve istihdama etkilerinin izlenmesi ve sonuçların raporlanması çalışmaları devam etmektedir.

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi
Program: FRIT
Projenin amacı; geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının aktif işgücü programlarından faydalanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması, İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin ve çalışma izinleri otomasyon altyapısının geliştirilmesidir.
Projenin hedef grubu: Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
İşbirliği yapılan kuruluş: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Dünya Bankası
Proje bütçesi: 45,5 Milyon Avro (AB FRiT Fonu)
Proje uygulama bölgesi ve süresi: Adana, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa / 2018 – 2021
Proje kapsamında aktif işgücü piyasası programları ve dil eğitimleri ile Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin ve Türk Vatandaşlarının işgücü piyasasına katılmaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Projenin kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri aracılığıyla, bir profilleme sistemi kurulması, aktif işgücü piyasası programları (AİPP) izleme sisteminin revize edilmesi, politika geliştirme ve hizmet sunum araçlarının iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gibi birçok alanda çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca, İŞKUR’un işgücü piyasası araştırma ve analiz kapasitesinin desteklenmesi planlanmaktadır.

İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi
Projenin amacı; İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin desteklenerek geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerini artırmaktır.
Projenin hedef grubu: Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
İşbirliği yapılan kuruluş: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Proje bütçesi: 3,7 Milyon Avro (Alman Kalkınma Bankası (KfW) Fonu)
Proje uygulama bölgesi ve süresi: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul / 2018 – 2020
Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında, İŞKUR için Kurumsal Kapasite ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının hazırlanmasına yönelik hazırlık çalışmalar devam etmektedir.

İŞKUR’un Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Projenin amacı; İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin desteklenmesi yoluyla vatandaşlarımıza ve Suriyeli sığınmacılara sunulan kamu istihdam hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıdır.
Projenin hedef grubu: Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
İşbirliği yapılan kuruluş: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)
Proje bütçesi: 1 Milyon Avro (Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Federal Bakanlığı (BMZ) Fonu)
Proje uygulama bölgesi ve süresi: Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kilis ve Şanlıurfa / 2017 – 2019
GIZ işbirliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında; İstanbul, Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Kilis’teki üniversitelerde hizmet vermek üzere İŞKUR Artı Hizmet Noktalarının kurulumları başlamıştır. Yerel ve merkezi düzeyde İŞKUR persoenline yönelik eğitimler verilmiştir. Proje kapsamında kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İŞKUR – BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İşbirliği Protokolü
İşbirliğinin amacı; İŞKUR’un kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve mültecilerin işgücü piyasasına uyumunu desteklemektir.
İşbirliğinin hedef grubu: Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
İşbirliği yapılan kuruluş: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
İşbirliği uygulama bölgesi: Türkiye Geneli
İŞKUR ve UNHCR arasında Haziran 2018 tarihinde hâlihazırda devam etmekte olan işbirliği ve ortak çalışmaların güçlendirilmesi adına iki kurum arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği kapsamında, “Türkiye’de İş Bulma Rehberi” hazırlanmış ve 100.000 adet basılarak 81 ilimize dağıtılmıştır. Kurumumuz personeline çeşitli eğitimler verilmiştir. Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı İl Müdürlüklerimize Türkçe-Arapça tercüman sağlanarak Suriyelilerin İŞKUR hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlanmıştır.

İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi
Projenin amacı; İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin artırılarak geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının işgücü piyasasına katılımını desteklemektir.
Projenin hedef grubu: Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
İşbirliği Yapılan Kuruluş: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Proje bütçesi: 28 Milyon Avro (Alman Kalkınma Bankası (KfW Fonu))
Proje uygulama bölgesi ve süresi: Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve Ankara / 2018 – 2022
Proje kapsamında, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR tarafından geçici koruma altındaki Suriyelilere sunulan mevcut hizmetlerin genişletilmesi ve dolayısıyla hedef kitlenin fırsatlar ve uygulamalardan daha fazla yararlanabilmesi planlanmaktadır. Projeyle, ev sahibi toplum ile geçici koruma statüsündeki Suriyeliler arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun becerilerinin geliştirilmesi ve kayıtlı istihdamın desteklenmesi hedeflenmektedir.

Tamamlanan Projeler
Aktif İşgücü Programları Projesi (AİPP- I)
Program: AB Katılım Öncesi Yardım Fonları
Projenin amacı; İŞKUR’un ülke çapında İnsan Kaynaklarını Geliştirme (İKG) sürecini desteklemek konusunda öncü kurumlardan biri olarak tanınması ve Avrupa İstihdam Stratejisi ile aynı çizgide etkili politika önlemleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak konusunda daha etkin hale gelmesini kolaylaştıracak şekilde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesidir.
Proje uygulama süresi; 2003 – 2006
Proje uygulama bölgesi; 7 pilot il (Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon)
Proje hedef grubu; uzun süreli işsizler, gençler, kadınlar, engelliler, hükümlü ve eski hükümlüler ve diğer risk grupları
Proje bütçesi: 50 milyon Avro
Proje kapsamında işgücü piyasası politikası ve analizine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ile tanınırlık çalışmaları; kurumsal yeniden yapılanmanın sağlanarak yerel ofislerin modernize edilmesi, kurumsal performansın iyileştirilmesi, iş arayanlar ve özel sektör işverenlerine yönelik hizmetlerin etkinleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmüştür. Ayrıca hibe bileşeni kapsamında işsizlerin ve işsizlik riski altındaki kişilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve işte kalma sürelerinin artırılması ve girişimciliğin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve ilgili tüm sosyal tarafların, istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne destek olmaları ve bu amaçla proje yürütme kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanmıştır.

Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde Türkiye İş Kurumu’na Destek Projesi (AİPP - II)
Program: AB Katılım Öncesi Yardım Fonları
Projenin amacı; hedef grup olarak belirlenen gençlerin ve kadınların istihdama girişlerini desteklemektir. Projenin özel amacı ise, İŞKUR’un özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasını sağlamak ve aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planı uygulamaktır.
Proje uygulama süresi; 2008 – 2010
Proje uygulama bölgesi: 28 pilot il
Proje hedef grubu; kurumsal kapasite geliştirme bileşeni kapsamında İŞKUR personeli ve hibe bileşeni kapsamında özellikle işsiz kadınlar ve gençlerdir.
Proje bütçesi: 20 Milyon Avro
Kurumsal gelişim bileşeni kapsamında, AİPP 1 projesinin sürdürülebilirliğini de sağlayacak biçimde, model ofislerde kurumsal kapasite artırma çalışmalarına devam edilmiştir. İkinci bileşen olan hibe planı kapsamında 25 ilde “kadınların” ve “gençlerin” istihdam edilebilirliğini artırmak üzere 101 hibe projesi desteklenmiştir.


Türkiye’de Yeniden Yapılanmaya Eşlik Edecek Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP): Kocaeli Pilot Projesi
Projenin amacı; diğer illere model oluşturacak şekilde, ekonomik krizin ve özelleştirmeyi kapsayan yeniden yapılanmanın yol açtığı işsizlik oranını düşürmek amacıyla aktif işgücü piyasası politikaları uygulayarak sosyal tarafların katılımı ile Kocaeli'nde istihdam hizmetlerini geliştirmektir.
Proje uygulama bölgesi; Kocaeli
Proje hedef grubu; işsizlik sigortasından yararlanmakta olan kayıtlı işsizler
Proje, ILO Türkiye Ofisi ile İŞKUR işbirliğinde yürütülmüştür. Projenin ilk aşamasında, ILO Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde İŞKUR çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlenmiştir. İstihdam hizmetlerini geliştirmenin işsiz sayısı ve işsizlik süresi üzerinde oluşturduğu etki, düzenli olarak izlenmiş ve değerlendirilmiştir. Projenin, verimli işgücü piyasası politikaları ve Kocaeli'nde yeniden yapılanma sonucu işten çıkarılanların yeniden işe yerleştirilmesinde etkili uygulama yapılarını geliştirmeye ve bu deneyimden hareketle, Türkiye genelinde uygulanabilecek bir model oluşturmaya katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması (BM Ortak Programı)
Projenin amacı; özellikle genç kadınlar ve işgücü piyasasındaki hassas gruplar yararına istihdam politikaları uygulanarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretli istihdama katılımın artırılmasına katkıda bulunmaktır.
Proje uygulama Süresi; 2008 – 2011
Proje uygulama bölgesi; Antalya
Proje hedef grubu; işsiz, işe yerleştirme hizmetlerinden yeterince haberdar olmayan veya bu tür hizmetlere erişimi olmayan, göç etmiş ailelerden gelen gençleri de kapsayan 15-24 yaş arası genç erkek ve kadınlar.
Proje bütçesi; 3.9 milyon Dolar
Program, gençler arasında işsizliğin azaltılmasını ve özellikle genç kadınların işgücüne katılımının artırılmasını, BM Ortak Programı sonunda genç işsizlerin insana yakışır işlere yerleştirilme oranının artırılmasını hedeflemiştir. BM Ortak Programı, BM kuruluşları olan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ile Ulusal Program uygulayıcısı olarak İŞKUR ortaklığında yürütülmüş ve BM Ortak Programının finansmanını İspanya Hükümeti'nin sağladığı Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu'ndan (MDG-F) desteklenmiştir.

Uzun Dönemli İşsizlerin İstihdam Edilebilirlikleri Yararına İşgücü Piyasası Aracılık Faaliyetlerinin Arttırılması Projesi
Projenin amacı; İŞKUR’un bölgesel bazda işgücü piyasası analizi yapma kapasitesinin artırılması, işgücü piyasasına müdahale araçlarının geliştirilmesi, iki pilot faaliyet bölgesinde
(Adana ve Malatya) en az 100 işsizin istihdam edilmesinin sağlanmasıdır.
Proje uygulama Süresi; 2008 – 2011
Proje uygulama bölgesi; 2 pilot il (Adana ve Malatya)
Proje hedef grubu; İŞKUR personeli, İŞKUR’a kayıtlı işsizler
Proje bütçesi; 800.000 Avro
Proje, MATRA Programı kapsamında Kurumumuz ile Hollanda Hükümeti işbirliğinde yürütülmüştür. Projenin uygulandığı pilot illerden 10 personel iş koçu olarak belirlenmiştir. Hollanda deneyimini yerinde görmek amacıyla 2008 yılı içinde İl Müdürleri, iş koçları ve İŞKUR üst yönetiminin katılım sağladığı Hollanda çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Hollanda’daki uzmanlar tarafından iş koçlarına işgücü piyasası analizine yönelik eğitimler verilmiştir.

Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (GENÇ I)
Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
Projenin amacı; gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek, istihdam edilebilirliklerini ve girişimcilik kapasitelerini artırmak amacıyla etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve uygulamaktır.
Proje uygulama Süresi; 2010 – 2013
Proje uygulama bölgesi; 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 il ve Ankara
Proje hedef grubu; eğitim seviyesine bakılmaksızın 15-29 yaş aralığındaki gençler.
Proje bütçesi: 26 milyon Avro
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile NUTS II bölgesindeki 43 ilde uygulanan operasyonun amacı, gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır. Bu doğrultuda proje kapsamında 127 hibe projesi desteklenmiş; girişimcilik eğitimleri, kendi işini kuracak genç girişimcilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, okuldan işe geçişi kolaylaştıracak staj imkânları, girişimcilik ve kariyer günleri düzenlenmiştir.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
Projenin amacı; önceden tarımda çalışanlar dâhil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılmasıdır.
Proje uygulama Süresi: 2009 – 2013
Proje uygulama Bölgesi: 12 NUTS II Bölgesi - 43 İl ve Ankara
Proje hedef grubu: Kadınlar
Proje bütçesi: 24 Milyon Avro
AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile NUTS II bölgesindeki 43 ilde uygulanan operasyonun amacı, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılmasıdır. Bu doğrultuda proje kapsamında 131 hibe projesi desteklenmiş; kadınlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ve mesleki eğitim kursları düzenlenmiştir.

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (KİP)
Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
Projenin amacı; İŞKUR’un, Bakanlığımızın, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının ve sosyal tarafların istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin geliştirilmesidir.
Proje uygulama süresi; 2011-2014
Proje uygulama bölgesi; Genel Müdürlük ve 12 NUTS II bölgelerinde yer alan 43 il
Proje bütçesi: 10 milyon Avro
AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile NUTS II bölgesindeki 43 ilde uygulanan operasyonun amacı; İŞKUR’un, Bakanlığımızın, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının ve sosyal tarafların istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılmasıdır. Operasyon, kamu istihdam hizmetlerinin gelişmesine destek olmak suretiyle, İŞKUR’un tanınırlığının artmasını ve vatandaşlarımızın İŞKUR’un sunduğu hizmetlere kolaylıkla erişebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda personel eğitimleri, görünürlük faaliyetleri, merkezi ve yerel düzeyde politika geliştirme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
Projenin amacı; hibe projelerinin desteklenmesi yoluyla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesidir.
Projenin hedef grubu: 15-29 yaş arası işsiz veya eğitime devam eden gençlerdir.
Proje bütçesi: 17,5 milyon Avro
Proje uygulama bölgesi ve süresi: 81 İl / 2016 – 2017
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütülen projenin amacı, hibe projelerinin desteklenmesi yoluyla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesidir. Proje kapsamında 33 ilde 56 hibe projesi desteklenmiştir. Desteklenen hibe projeleri ile yerelde öncelikli ve gelişen
sektörlerdeki özel sektör temsilcilerinin de hibe projelerinde yer almaları sağlanarak, gençlerin mesleki beceri ve deneyim elde etmeleri, okuldan işe geçişi kolaylaştıracak işbaşı eğitim ve staj imkânları sağlanmış ve girişimcilik eğitimleri düzenlenmiştir.

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı
Program: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
Projenin amacı; kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerinin desteklenerek yeni istihdam alanları oluşturulmasıdır.
Proje ortakları: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Projenin hedef grubu: Kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’ler
Proje bütçesi: 38 Milyon Avro
Proje uygulama bölgesi ve süresi: 81 il / 2014 – 2017
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütülen projenin amacı, kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin finansal ve teknik iş geliştirme araçları ile sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesidir. Proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle yürütülmüştür. Proje kapsamında Avrupa İmar ve Kalınma Bankası tarafından tahsis edilen fon, hedef KOBİ’lere uygun koşullu kredi olarak kullandırılmış ve ayrıca danışmanlık ve mentorluk hizmeti, işletme becerileri eğitimleri sunulmuştur.

Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi
Projenin amacı; ülkemizde yerelde iş oluşturma kapasitesine ilişkin durum tespitinin yapılması ve kamu istihdam hizmetlerinin, ekonomik fırsatlar doğrultusunda nasıl daha etkili olabileceğine dair teknik sonuçlara ulaşılmasıdır.
Projenin hedef grubu: Yerel İŞKUR personeli ve istihdamla ilgili yerel aktörler
İşbirliği Yapılan Kuruluş: OECD – LEED (Yerel Ekonomik ve İstihdam Kalkınma Programı)
Proje bütçesi: 150.000 Avro
Proje uygulama bölgesi ve süresi: Kocaeli ve Trabzon pilot illeri / 2014 – 2017
Proje kapsamında, iki pilot ilde istihdamla ilgili paydaş kuruluşlarla saha çalışmaları ve 81 İl Müdürlüğüne yönelik online anketler, yerel ve ulusal çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde OECD tarafından Kurumumuz görüş ve değerlendirmeleri ile «Yerelde İş Oluşturma: Türkiye’de İstihdam ve Beceri Stratejileri Raporu» hazırlanmıştır. Yayınlanan rapor, istihdam hizmetlerinin yereldeki etkinliğine, yerel ekonomik gelişme ile uyumuna ve becerilerin geliştirilmesine yönelik genel bir değerlendirmesini sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye Raporu, ülkemiz kamu istihdam hizmetlerinin uluslararası platformda tanınmasına da katkı sağlamaktadır.

Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi
Projenin amacı; kadın istihdamının artırılması için bütüncül politikaların geliştirilmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık oluşturulmasına destek olmaktır.
Proje ortakları: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) finansmanı
Projenin hedef grubu: İŞKUR’a kayıtlı işsiz kadınlardır.
Proje bütçesi: 3,4 milyon USD (SIDA finansmanı)
Proje uygulama bölgesi ve süresi: Ankara, Konya, Bursa, İstanbul / 2013 – 2018
İsveç Uluslararası İşbirliği Kalkınma Ajansı (SIDA) finansmanı ile İŞKUR ve ILO işbirliğinde yürütülen projenin amacı, kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması için ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütüncül bir politikanın geliştirilmesine destek olmak, aktif işgücü̈ piyasası programları ile kadınlar için insana yakışır iş olanaklarını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık oluşturmaktadır. Proje kapsamında; İŞKUR öncülüğünde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, işçi-işveren temsilcilerinden oluşan Ulusal Teknik Ekibin katkılarıyla “Kadın İstihdamı Eylem Planı” hazırlanmış; merkezi ve yerel düzeyde İŞKUR personeline kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmiştir. 81 ilimizde toplumsal cinsiyet eşitliği temsilcileri belirlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz nezdinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur. Ayrıca kadın istihdamı alanında çalışan akademisyenlerle işgücü piyasasının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmesine yönelik raporlar hazırlanmıştır. İşsiz kadınlara mesleki eğitimler, girişimcilik eğitimleri ve kendi işini kuran kadınlara mikro hibe desteği verilmiştir.

Sosyal Uyum İçin Eğitim ve İstihdam Desteği Projesi
Projenin amacı; Türk vatandaşlarının ve Suriyeli sığınmacıların ücret karşılığı işlerle (cash-forwork) desteklenerek işgücü piyasasına uyum kabiliyetlerinin geliştirilmesidir.
Projenin hedef grubu: Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Türk vatandaşları
İşbirliği yapılan kuruluş: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)
Proje bütçesi: 3 Milyon Avro (Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ))
Proje uygulama bölgesi ve süresi: Ankara / 2017 – 2018
İŞKUR, GIZ, ATO ve BAU işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, 1.000 yararlanıcı adayının İŞKUR’a kayıtlarını yapılmıştır. İstihdam edilebilirliklerini artırmak üzere, 800 kişiye hazırlayıcı eğitim başlığı altında kişisel gelişim eğitimi ve mesleki eğitimler verilmiştir. Yaklaşık 400 Türk ve Suriyeli yararlanıcının çeşitli firmalarda işe yerleşmesi sağlanmıştır.