26.11.2021 19:49:54

11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZI DÜZENLEDİK

İŞKUR 11. Olağan Genel Kurul Toplantımızı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Dr. Ertuğrul’un Soysal’ın teşrifleriyle Ankara’da yaptık.

 

Kurumumuzun gelecek iki yıldaki istihdam politikalarına yön verecek 11. Olağan Genel Kurulu toplantısını Ankara’da düzenledik. Toplantıya Bakan Yardımcımız Dr. Ertuğrul Soysal, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Öz, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, TÜRK-İŞ adına Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz yöneticileri, Genel Kurul Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Türkiye iş gücü piyasasında uygulanan politikalardaki gelişmelerin ele alındığı ve Bakan Yardımcımız Dr. Ertuğrul Soysal’ın teşrifleriyle gerçekleşen Genel Kurulda ülkemizin ekonomik ve sosyal politikalarıyla uyumlu, ulusal istihdam politikasına yön verecek kararlar alındı.

 

Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve İstihdam Sağlama Görevimiz Her Zaman Önceliğimiz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Yardımcımız Soysal; ekonomik büyüme, kalkınma ve istihdam sağlama görevinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. “Dijital dönüşüm süreci iş gücü piyasasında yapısal değişimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de zorunlu kılmıştır. Bu dönüşümün işgücü piyasasında risk ve fırsatlarının olacağı bilinmektedir” diyen Soysal, bu süreçte istihdamın korunması ve artırılması adına yeni standartların, programların ve uygulamaların hayata geçirilmesinin zorunlu hale geldiğini, ülkemizi bu dönüşüm sürecine adapte edebilmek için hedeflerimizi bu gerçeği dikkate alarak şekillendirdiklerini ifade etti. Soysal: “Bu konuda ülkemiz 2002’den bu yana önemli mesafeler kat etmiş, İŞKUR da bu görev doğrultusunda kurumsal kapasitesini ve dinamizmini artırarak çalışmalarını yürütmüştür” dedi.

 

“2020 Yılında Ortaya Çıkan COVID-19 Pandemi Süreci, Tüm Dünyada Olduğu Gibi Ülkemizde de İş Gücü Piyasasını Etkiledi”

İŞKUR’un pandemi sürecinde oldukça proaktif ve etkin şekilde rol aldığının altını çizen Bakan Yardımcımız, şu açıklamalarda bulundu: “Salgın döneminde yürüttüğümüz politikalar, İŞKUR’un işgücü piyasasındaki önemini ve pasif iş gücü programlarımızın değerini bir kere daha ortaya çıkarmıştır. İşten çıkarılmanın sınırlandırılması ile birlikte Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği uygulamaları sayesinde bu sürecin iş gücü piyasaları üzerindeki etkisini azaltmış bulunmaktayız. Bu dönemde; Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 3,8 milyon kişi için 36,7 milyar TL, Nakdi Ücret Desteği kapsamında 3,1 milyon kişi için 14 milyar TL, İşsizlik Ödeneği kapsamında 1,5 milyon kişi için 8,3 milyar TL, Normalleşme Desteği kapsamında 2 milyon kişi için 4,8 milyar TL olmak üzere toplamda 10,4 milyon kişi için 63,8 milyar TL ödeme yaptık. Pandeminin etkisini azaltmak ve iş gücü piyasasında normalleşmeyi sağlamak için çok sayıda teşvik uygulamasını bu dönemde hayata geçirerek ve uygulama süresi sona erecek olan bazı teşviklerin de sürelerini uzatarak çalışanlarımızı ve işverenlerimizi destekledik.”

 

“Hizmetlerimizin Çeşitliliğini ve Verimliliğini Geliştirmek İçin Gerekli Çalışmaları Yürüteceğiz”

İŞKUR’un kurulduğu günden bu yana iş gücü piyasasında önemli roller üstlendiğine dikkat çeken Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizin çeşitliliğini ve verimliliğini, Genel Kurul gibi sosyal diyalog platformlarında tüm paydaşların katkılarıyla geliştirmek için gerekli çalışmaları yürüteceklerini söyledi. Güldoğan, “Kamu kurum ve kuruluşları ve sosyal taraf temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İŞKUR 11’inci Genel Kurulunda belirlenen yeni stratejiler sayesinde, gelecek yıllarda daha da verimli çalışmalar yapacağımızı ümit etmekteyiz. Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile tüm sosyal taraf temsilcilerine, İŞKUR’u başarılı ve örnek bir istihdam kurumu yapma yolunda özveriyle çalışan tüm merkez ve taşra teşkilatımız personeline teşekkür ederim.” 

 

“Genel Kurulda Sosyal Paydaş Kurum ve Kuruluş Temsilcileri de Birer Konuşma Gerçekleştirdi”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, İŞKUR 11. Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını diledi. Tonbul, işsizliğin en alt seviyelere çekilmesinin en önemli hedefleri arasında yer aldığını, istihdamın artırılması için büyümenin sürdürülebilir kılınmasını, nitelikli işgücünün yetiştirilmesini, işgücü piyasasının değişen ve gelişen şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

 

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi engelli istihdamının artırılmasının önemine değindi. Çelebi, milli gelirin artırılması için toplumun tüm kesimlerinin omuz omuza vermesi gerektiğini söyledi.

 

75 yıllık uzun bir yolda İŞKUR’un önemli mesafeler kat ettiğini belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaşanan birçok toplumsal meselenin çözümünde İŞKUR’un ön planda yer aldığını, bu sebeple kurumun gelişerek yaşatılması gerektiğini ifade etti.

 

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan İŞKUR 11. Genel Kurulunu saygıyla selamladığını belirterek çalışma hayatının en eski kurumlarından biri olarak kurumun salgın döneminde işsizlik sigortası fonu ile yaşamsal rol oynadığının altını çizdi.

 

İŞKUR’un işgücü piyasasında kilit bir kurum olduğuna dikkat çeken Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Öz, “İŞKUR sadece iş arayan ve işveren arasında aracılık yapmıyor. Aktif iş gücü hizmetlerini uygulayarak nitelikli iş gücü yetiştiriyor. İstihdamın artırılması noktasında çalışmalarında İŞKUR’a destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

 

TÜRK-İŞ adına konuşan Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök ise ülkemizin Cumhuriyetin 100. yıl hedeflerine koşar adım ilerlediğini, bu süreçte iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere küresel rekabet koşullarına uyum sağlamanın önemine değindi.

 

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, 2019’da gerçekleştirilen 10. Genel Kuruldan sonra ortaya çıkan pandemi sürecinde İŞKUR’un sağladığı desteklerle çalışanların ve işverenlerin ayakta kalabildiğini vurguladı. Türkiye’nin genç nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Delibaş, bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da kadın ve genç istihdamının artırılmasının önemine değindi. Son 10 yılda kadın istihdam oranının yüzde 25’ten yüzde 34’e yükselmesinin önemli olduğunu vurgulayan Akkol, kadınlar ve gençlerin TİSK’in ana odak noktalarından olduğunu ifade etti.

 

Konuşmaların ardından 11. Genel Kurul kapsamında alınan kararlar oylamaya sunularak kabul edildi.

 

İŞKUR Genel Kurulu Nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Kurulu; devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelişmeleri değerlendirmek, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, İŞKUR’un dönem faaliyet raporunu görüşmek, Kurumun hizmetlerini iyileştirici önerilerde bulunmak üzere iki yılda bir Kasım ayı içinde olağan toplantısını yapmaktadır. Genel Kurul; Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve İl İstihdam Kurullarıyla birlikte İŞKUR’u oluşturan dört organdan biridir.

 

İŞKUR 11. Genel Kurulu’nda Alınan Kararlar     

POLİTİKA ÖNERİLERİ

    A. DİJİTALLEŞME

1. İşgücü piyasasında yer alan aktörlerin Kurumumuz faaliyetleri hakkında e-devlet üzerinden daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde bilgilendirilmesi ve faydalandırılması sağlanmalıdır.

 

2. Teknolojik yenilik ve dijital dönüşümde yaşanan gelişmelere bağlı olarak İŞKUR hizmetleri süreçle uyumlu hale getirilmelidir. İŞKUR Hizmetlerine mobil platformlardan erişim imkânı sağlanmalıdır.

 

3. Mevcut durumda İŞKUR İnternet Şubesinde (e-şubede) yer alan hizmetlere vatandaşımızı yönlendirecek hangi hizmetten yararlanabilirim aracı geliştirilmeli ve ekranlar "Dijital Danışman" adlı bir platforma taşınmalı, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri bu platformda ihtiyaç duyulan hizmetleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

4. Doğru iş arayan ile işvereni eşleştirebilmek için mevcut eşleştirme sisteminin analiz edilmesi, sürekli çalışan akıllı eşleştirme platformunun kurulması sağlanmalıdır.

 

5. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile işbirliği halinde, genç işsizliği ile mücadele ve kariyer imkânlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik, İş ve Meslek Danışmanları ve İş Kulüpleri dâhil olmak üzere ilgili İŞKUR birimlerinin Ofis tarafından geliştirilen platformları (Danışman Bilgi Sistemi, Kariyer Kapısı, Staj Seferbirliği, Uzaktan Eğitim Kapısı, Yetenek Kapısı, YTNK TV) aktif olarak kullanması ve ilgili tarafları (üniversite öğrenci/mezunları, kamu ve özel sektör işverenleri vb.) bu platformlara yönlendirmesi sağlanmalıdır.

 

6. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerine erişebilirliği arttırarak daha fazla kişiye hizmet verebilmek için çevrim içi platformlarda da sunulmakta olan İş Kulüpleri hizmeti ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca; iş arayanlara motivasyon ve yöntem desteği sunulan İş Kulüpleri hizmetinden daha fazla katılımcının faydalanması sağlanmalıdır.

 

7. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisiyle işbirliği halinde, Staj Seferbirliği Programı ve Yetenek Kapısı çalışmaları kapsamında, lise ve üniversite öğrencilerinin özel sektördeki staj imkânlarına daha kolay ulaşmaları sağlanmalıdır.

 

8. İş arayan ve işverenlerin arasındaki mesafeyi engel olmaktan çıkaran ve pandemiyle birlikte önemi artan sanal istihdam fuarları geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

 

9. İş arayanların iş arama konusunda yaşadıkları zorlukları gidermek amacı ile özel sektör işverenlerin çeşitli kanallardan, potansiyel insan kaynağına yönelik yayımladığı iş ilanlarına tek bir sayfadan ulaşılmasını sağlayacak bir ara yüz oluşturulacaktır.

 

10. İşgücü Piyasası Araştırmalarının farkındalığı ve görünürlüğü artırılmalı ve İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi oluşturulmalıdır.

 

11. Dijitalleşme kapsamında yapılan çalışmalarda tüm engel gruplarının erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik adımlar atılmalıdır.           

 

B.İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ      

12. İşsizlik Sigortası Fonunun finansal gücünün korunmasına yönelik düzenlenmeler   yapılmalıdır. Bu kapsamda; finansmanı Fondan sağlanan hizmetlerimizin etkinlik analizleri yapılarak maliyetli ve verimsiz programların iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

 

13. İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanan istihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek ve sosyal tarafların görüşleri alınarak mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan teşvikler belirlenmeli ve teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilmelidir.   

 

C. AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DEĞİŞEN İŞGÜCÜ PİYASASI KOŞULLARINA UYUMLAŞTIRILMASI VE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİ                                                                                                                                                  

14. Pandeminin işgücü piyasası üzerindeki etkileri, işgücü piyasası araştırmaları ile tespit edilmeli ve olumsuz etkileri gidermeye yönelik politikalar hayata geçirilmelidir.

 

15. Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni mesleklerde donanımlı işgücünün yetiştirilmesi amacıyla kurs ve programlar düzenlenmelidir.

 

16. Girişimcilik kültürünün artırılmasının sağlanması için kadın, engelli, eski hükümlü ve gençlere yönelik girişimcilik eğitimleri düzenlenmelidir.

 

17. Geleneksel mesleklere ilişkin mesleki deneyim ve tecrübelerin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmalıdır.

 

18. Gençlerin, engellilerin, kadınların ve özel politika gerektiren grupların niteliklerini geliştirerek işgücü piyasasına katılımlarını artırmak ve daha iyi şartlarda istihdam edilmelerine imkân sağlamak amacıyla hedef grup, sektör ve bölge odaklı aktif işgücü programlarının uygulanması sağlanmalıdır. Engellilerin işgücüne ilişkin karar alma süreçlerinde temsillerinin güçlendirilmesine ilişkin çalışma yapılmalıdır.

 

19. Eğitim hayatından istihdama geçişte gençlerin mesleki tecrübe kazanmaları aktif işgücü piyasası programları ile desteklenmelidir.

 

20. Engelli bireylerin ilgi, istek, beceri ve eğitimlerine uygun pozisyonlarda sürdürülebilir şekilde istihdam edilmesi amacıyla halen yürütülmekte olan Destekli İstihdam Modeli Engelli İş Koçluğu yaygınlaştırılmalı ve diğer politikalarla desteklenmelidir.

 

21. İşveren danışmanlığı hizmetleri kapsamında sunulan işveren danışmanlığı hizmetleri bünyesinde, işyerlerinin insan kaynakları birimleri ile iletişim ağları kurmak ve hizmet sunumunu güçlendirmek amacıyla oluşturulan İK Platformları yaygınlaştırılmalı ve geliştirilmelidir. Bu kapsamda kurumsal işbirliğinin arttırılması sağlanmalıdır.

 

22. Kariyer imkânlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla 2019 yılından itibaren düzenlenen Yetenek Her Yerde-Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında ev sahibi ve paydaş üniversitelerin kariyer merkezleri desteklenmelidir.

 

23. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi adına gençlerin kariyer gelişimini desteklemek için İŞKUR ve ilgili birimleri tarafından verilebilecek eğitimlerin YTNK TV dijital eğitim platformu üzerinden ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileriyle paylaşılması sağlanmalıdır.

 

D. PASİF İŞGÜCÜ POLİTİKALARININ DAHA KAPSAYICI HALE GETİRİLMESİ

24. Başta işsizlik ödeneği olmak üzere pasif işgücü politikalarının daha etkin ve kapsayıcı hale getirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

 

25. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerlerinde faaliyetin geçici olarak önemli ölçüde azalması veya faaliyetin tamamen durması hallerinde uygulanan Kısa çalışma uygulamasının etkinliği değerlendirilmelidir.