17.11.2023 18:11:31

Bakan Işıkhan, WAPES’e Üye 44 Ülkenin Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “NEET’lere Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri: Küresel ve Yerel Eğilimler” temasıyla düzenlenen Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) Avrupa Bölge Konferansında 44 üye ülkeden programa katılım sağlayan temsilcilerle bir araya geldi.

 

Etkinlikte konuşan Bakan Işıkhan NEET olarak adlandırılan ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik kamu istihdam hizmetleri temasıyla düzenlenen bu konferansa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Işıkhan “Bu vesileyle bugün bir arada olmamızı sağlayan WAPES’in yürütücü sekretaryasına, her alanda birlikteliğimizi ve iş birliğimizi güçlendirdiğimiz ve etkinliğe bizlerle birlikte ev sahipliği yapan kardeş ülkemiz Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı yetkililerine destek ve katılımları dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Bakan Işıkhan, konuşmasında Filistin’de yaşanan insanlık dramına değindi. 7 Ekim'den beri bölgede adeta canlı hiçbir varlık bırakmamak adına girişilen katliamlarda bugüne kadar 11 bine yakın masum sivilin öldürüldüğüne dikkat çeken Işıkhan, şu açıklamalarda bulundu, “Bunların büyük bir çoğunluğunu ise maalesef kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Masum bir sivilin ya da bir bebeğin canının korunmadığı bir dünyada hiç kimse kendini güvende hissetmemelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye olarak bizler sürecin en başından beri inisiyatif alması gereken bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelere bu gerçeği bire bir temaslarla ifade edip tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere yüklediği sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde bulunduk. Gerek insani ve acil yardımlar noktasında gerekse diplomatik girişimlerle elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bütün dünya ülkelerinden de insani olarak beklediğimiz yaklaşım aslında budur. Zira bu konu herhangi bir dinin ya da ırkın konusu değildir, doğrudan insanlığın vicdanın ve merhametin konusudur.”

 

Dünya Genç Nüfusu 2 Milyara Yaklaşmış Durumda”

Bakan Işıkhan, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde yaşadığını, hızla gelişen teknoloji, her an değişiklik gösteren finansal piyasalar ve iş gücü piyasalarında artan insan ve iş gücü hareketliliğinin yaşanan radikal değişim alanlarından yalnızca birkaçı olduğuna dikkat çekti. Diğer taraftan bu değişimi tetikleyen Covid 19 pandemisi ve sonrasında yaygınlaşan esnek çalışma biçimlerinin iş gücü piyasasını yeniden şekillendirdiğini kaydeden Işıkhan, “Ülkeler makroekonomik temelde işsizlik ve beceri uyum problemleriyle mücadele ederken gençlerimiz daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında gelmektedir. Son yıllarda sık sık karşılaştığımız beceri uyum problemi, deneyim eksikliği, eğitimden istihdama geçişteki sorunlar ve mesleki eğitimdeki eksiklikler başta olmak üzere işsizlik riskini arttıran pek çok neden bulunmaktadır. Bu ve daha birçok nedenle eğitim ve istihdamdan kopan genç nüfusu tanımlamak için kullanılan NEET kavramı ise uluslararası boyutta önemi giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Bugün dünya genç nüfusu 2 milyara yaklaşmış durumdadır. Dolayısıyla dünya nüfusunun neredeyse dörtte birine tekabül eden bu oran genç istihdamı üzerinde daha büyük bir hassasiyetle birlikte çalışmamızı gerekli kılmaktadır. İLO raporlarına göre gençler iş bulmakta yetişkinlere göre 3 kat daha fazla zorluk yaşamaktadır. NEET gençler genç işsizlerin önemli bir bölümünü temsil etmekle birlikte NEET oranı genç işsizliği oranından daha geniş bir kavramdır. Bu bakımdan birçok ülke hâlâ NEET olgusuyla mücadele ederken bunu genç işsizliğinden ziyade bir sosyal politika sorunu olarak değerlendirmektedir. Genç işsizliği toplumsal sonuçlar açısından çok boyutlu bir yapıya sahiptir. NEET’lerin gençler içindeki iş gücü piyasasıyla bağları kopmuş ve umudu kırılmış insanlardan oluşma potansiyeli bu gruba ulaşma zorluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle özellikle NEET’lere özel olarak geliştirilmesi gereken politikaların ve programların uluslararası paydaşlarımızla birlikte ele alınarak karşılıklı paylaşım temelinde geliştirilmesi öncelikli hedefimizdir. Bu anlamda NEET’lerin iş gücü piyasasına geçişini desteklemek için hayata geçirdiğimiz Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı NEET PRO’yu önemli bir paylaşım alanı olarak görmekteyiz. Projeyle gençlerin iş gücü piyasalarında karşılaştıkları zorluklara daha geniş ve sistematik bir bakış açısı getirme gayreti içindeyiz. Konferansımızla birlikte önemli sonuçlar ortaya çıkacağına ve etkinlik boyunca ülkelerin paylaşacağı deneyimler ve öğrenilmiş derslerle bu alandaki kapasitelerimizi geliştirecek önemli katkılar sunacağına inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

 

“Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Ülkemiz İçin Emeğin, Üretimin, İstihdamın ve Refahın Yüzyılı Yapma Gayretindeyiz”

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin nereden nereye geldiğini gösterdiğini söyledi. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de başta çalışma hayatı olmak üzere ulusal ve uluslararası her sorun alanının çözüm merkezi olmaya devam edeceğini aktaran Işıkhan, dünyada her alanda daha adil, daha barışçıl ve insana yakışır bir sistemin inşasının herkes için bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Işıkhan, “Tüm ülke halkları açısından geleceğimizi emanet edeceğimiz yer üstü zenginliklerimiz olan gençlerimiz ise hiç kuşkusuz bu sistemin öncelikli hedef grubudur. Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği ülkeleri olarak bizlere düşen sürekli öğrenme ve gelişme olanaklarını yakalayarak mevcut potansiyelimizi tam anlamıyla harekete geçirmektir. Bu potansiyeli fark ettirecek ve harekete geçirecek bu tür uluslararası iş birliği mekanizmalarını işletmek ve takip etmek hepimizin öncelikli görevidir ancak bu sayede hem ulusal hem de küresel ölçekte insanlığın geleceğini etkileyecek her bir sorun alanını iş birliği, akıl birliği ve güç birliğiyle herkesin lehine olacak şekilde çözebileceğimize inanıyorum. Konferansın çalışma hayatımız ve tüm katılımcı ülkeler adına verimli geçmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından 44 ülkeden temsilcilerle aile fotoğrafı çektirdi.