16.08.2023 11:00:45

Deprem İllerinde Toplum Yararına Programlar İle Vatandaşlarımızın Yaralarını Sarmaya Devam Ediyoruz

Temel ve öncelikli kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşların en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına deprem illerine tahsis edilen 50 bin kişilik Toplum Yararına Programlar mevzuatta yapılan düzenlemeyle 9 ay daha uzatıldı.

 

İŞKUR, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören illerde yaraları sarmaya, vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor.

 

Deprem bölgesinde kamu hizmetlerinde devamlılığın sağlanması için Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sözleşme ilişkisi kurulan/kurulacak TYP’ler 9 ay süreyle uygulanabilecek. Böylece daha önce 6 ay olarak düzenlenen programlardan yararlanan vatandaşlarımız ilave 9 ay daha programlardan yararlanabilecek.

 

Kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasına yönelik değişikliğe ek olarak katılımcıların yararlanma ve izin sürelerine ilişkin depremden zarar gören illerdeki vatandaşlara yönelik istisnalar da getirildi. Buna göre bir katılımcının TYP’den en fazla dokuz ay süreyle yararlanabileceğini düzenleyen hükümler bu illerde düzenlenecek programlarda uygulanmayabilecek.

 

Daha önce mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra İŞKUR tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenlere yeni bir TYP’den yararlanabilmeleri için uygulanan 24 ay bekleme süresi de idarece aranmayabilecek. Ayrıca program süresince hafta tatili ve resmi tatiller hariç olmak üzere 5 gün olan ücretsiz izin hakkı da 10 güne çıkarıldı.