10.11.2023 16:23:49

İŞKUR Heyeti Özbekistan’ı Ziyaret Etti

İŞKUR heyeti, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İnsana Yakışır Teknik Destek Ekibi ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülke Ofisi tarafından düzenlenen Kamu İstihdam Hizmetleri Aracılığıyla Kadın İstihdamı ve Kapsayıcı İşgücü Piyasasının Teşvik Edilmesi” konulu eğitimde kamu istihdam hizmetlerinde iyi uygulama örnekleri dahilinde İŞKUR’un Kurum vizyonu çerçevesinde uygulamakta olduğu proje ve programlara yönelik eğitimler verdi.

 

06-07 Kasım 2023 tarihlerinde Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen eğitimde, kamu istihdam kurumlarında kadın istihdamı ile ilgili farkındalığın yaygınlaştırılması, kadınların iş gücüne katılımı ile kariyer gelişimini etkileyen çeşitli önyargıların ve ayrımcılıkların yanı sıra kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları diğer zorluklara ilişkin bilincin artırılması, engellilerin işlere erişiminde karşılaştıkları zorlukların anlaşılması ve her iki grubun istihdamını teşvik etmeye yönelik iyi uygulamalar paylaşıldı.

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur eğitimin birinci gününde gerçekleştirdiği “Kadın İstihdamı” konulu sunumunda, kadın istihdamına ilişkin istatistikler ile İŞKUR’un yürütmekte olduğu aktif iş gücü politikalarına yönelik detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

 

Eğitimin ikinci gününde ise İstihdam Uzmanı Meltem Anduse; İŞKUR’un engelli istihdamı ekseninde aktif iş gücü piyasası programları kapsamında öne çıkan iyi uygulama örneklerine yer verdiği “Engelli istihdamı” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

 

Her iki oturumda da katılımcılar tarafından sorulan sorular cevaplandı. Kadın ve engelli istihdamının teşvik edilmesine yönelik politikaların paylaşıldığı eğitimde, iki gün boyunca gerçekleştirilen sunumlar ve tartışmaların kısa bir değerlendirilmesi yapılarak eğitim tamamlandı.