18.07.2022 13:35:41

İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı Yapıldı

Kurumumuzun 2022 yılında hem Türkiye geneli hem de 81 İl Müdürlüğümüz için hedeflerin ele alındığı hedef performans izleme toplantısı 5-6 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda düzenlenen ve iki gün süren toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan ve İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanımız Yasemin Özüm Ercan’ın konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından ilk günkü oturum Daire Başkanlıklarımızın hedeflere ilişkin sunumlarıyla devam etti.

Toplantının ikinci günkü oturumunda İl Müdürlüklerimiz çalışma gruplarına ayrıldı. Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız ve istihdam uzmanlarımızın da katılım sağladığı toplantılarda 2022 yılında işe yerleştirme rakamları, danışmanlık hizmetleri, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında üç ana kategoride 81 İl Müdürlüğümüz için belirlenen 16 hedef ele alındı.

İkinci günkü oturumlarda Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımızın başkanlık ettiği 9 ayrı hedef grubunda Daire Başkanlarımız ve istihdam uzmanlarımızın da katılımıyla il müdürlerimizle toplantı yapıldı. Bu toplantılarda illere hedefleri ve performanslarıyla ilgili sunumlar yapıldı. İllerin yılın ilk 6 ayına yönelik hedef ve performans gerçekleşmeleri değerlendirildi. Ayrıca illerin bu kapsamdaki dilek, öneri ve şikayetleri birinci elden değerlendirmeye alındı ve sorularına cevap verildi.

Oturumlarda yılın ikinci 6 ayına yönelik hedef ve performans çalışmaları ve buna yönelik beklentiler de ortaya konuldu. Hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlerin altı çizildi. İllerin yaşayabileceği sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirildi. Hedef ve performansın İŞKUR için önemi bir kez daha birincil ağızdan vurgulandı ve illere senenin ikinci yarısı için üst yönetim tarafından motivasyon desteği sağlandı.