1.10.2021 09:12:27

İŞKUR Ve SESRIC İş Birliğinde “Başarılı Bir İstihdam Ve Beceriler Stratejisinin Geliştirilmesi Çalıştayı” Gerçekleştirildi

İŞKUR olarak 2021-2022 yılları için Başkanlığına seçilmiş olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkelerin Kamu İstihdam Kurumları Ağı (OIC-PESNET) çerçevesinde “Başarılı Bir İstihdam ve Beceriler Stratejisinin Geliştirilmesi Çalıştayı” 28-30 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

 

Kurumumuzun katkıları ile hazırlanarak 2021 yılı Haziran ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen OIC-PESNET 3. Toplantısında üye ülkelerce kabul edilerek yürürlüğe giren ve Ağın iki yıllık faaliyetlerini belirleyen çalışma programı kapsamında Kurumumuzca gerçekleştirilmesi taahhüt edilen faaliyetlerden ilki olan ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde gerçekleştirilen Çalıştaya 23 ülkeden 103 temsilci katılım sağladı.

 

“SESRIC Tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin İşgücü Piyasalarının Mevcut Durumu Ele Alındı”

Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanımız Uğur Tunç ve SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Departmanı Direktörü Onur Çağlar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Çalıştayın ilk gününde SESRIC’te görevli Kıdemli Araştırmacı Dr. Kenan Bağcı tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin işgücü piyasalarının mevcut durumuna ve Teşkilatın 2025 İşgücü Piyasası Stratejisine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Birinci günün devamında, Kurumumuz İstihdam Uzmanı Ramazan Beğboğa tarafından iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirilerek, danışmanlık hizmetlerinin başarılı bir istihdam stratejisi oluşturulmasındaki öncül rolü vurgulandı. Çalıştayın birinci günü Kamerun Ulusal İstihdam Fonu Merkez Bölge Müdürü Jose Raymond Obama tarafından ülke tecrübelerinin aktarıldığı bir sunum ile sona erdi.

 

“İŞKUR’un Ortaya Koyduğu Stratejiler Anlatıldı”

Çalıştayın ikinci gününde ise İstihdam Uzmanımız Meltem Anduse tarafından istihdam hizmetlerinin sunumunda yenilikçi yaklaşımlara ve etkili bir eşleştirme hizmeti sunumu için İŞKUR’un ortaya koyduğu stratejilere yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Beceri gelişiminde aktif işgücü piyasası politikalarının öneminin vurgulandığı ve bu alanda İŞKUR tarafından uygulanan aktif programların İstihdam Uzmanımız Çağatay Gökyay tarafından kapsamlı bir şekilde anlatıldığı ikinci sunumun ardından, diğer ülke tecrübeleri kapsamında Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansında görevli Uzman Parviz Afanziada tarafından istihdam kurumunun çalışmaları ve vizyonu hakkında gerçekleştirilen sunum ile çalıştayın ikinci günü tamamlandı.

 

“Aktif İşgücü Piyasası Programlarının Önemine Değinildi”

Aktif işgücü piyasası programlarının başarılı bir beceri stratejisi oluşturulmasındaki öneminin vurgulandığı Çalıştayın üçüncü gününün başlangıcında İŞKUR tarafından dezavantajlı gruplara yönelik olarak hayata geçirilen projeler hakkında Çağatay Gökyay tarafından katılımcılara ilave bilgiler verildi. Bu sunumun ardından, özellikle pandemi döneminde, iş arayanlar, çalışanlar ve işverenler açısından oldukça kritik bir rol oynayan pasif istihdam politikaları ve programları hakkında İstihdam Uzmanımız Kızbes Kılıç Görmezöz tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Pasif programların istihdamı korumaya yönelik tasarımı ile birlikte beceri gelişimi ile ne şekilde ilişkilendirilebileceğine ilişkin stratejilerin ele alındığı sunumun devamında Ürdün Kamu Hizmeti Bürosu Uzmanı Ahmad Alabed tarafından ülke tecrübelerinin aktarıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

 

Kapanış konuşmaları ile tamamlanan üç günlük çalıştay süresince OIC-PESNET’e üye ülkelerin kamu istihdam kurumları temsilcileri tarafından yöneltilen sorular kapsamlı bir şekilde cevaplanarak Kurumumuz tecrübeleri ve Ülkemizin bu alandaki gayretleri diğer ülkelerle paylaşıldı.