29.01.2021 18:44:59

İstihdam Desteği Projesi 7. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

2020 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen 6. Yönlendirme Komitesi toplantısından bu yana yürütülen kapsamlı çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, COVID-19 dolayısıyla benzer pek çok projede duraklamalar görülmesine karşılık, İŞKUR tarafından kaydedilen ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. 2020 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen 6. Yönlendirme Komitesi toplantısından bu yana yürütülen kapsamlı çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, COVID-19 dolayısıyla benzer pek çok projede duraklamalar görülmesine karşılık, İŞKUR tarafından kaydedilen ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

 

Genel Müdür Yardımcımız Selçuk Koç ise özellikle Aktif İşgücü Programları kapsamında hedeflerin planlandığı şekilde gerçekleştiğini belirterek “6. Yönlendirme Komitesinin düzenlendiği Ekim ayından bu yana 3 bin 300 kişiyi bu programlarımızdan faydalandırdık. Bundan sonraki süreçte de paydaşlarımızla ve İl Müdürlüklerimizle aktif iletişimimizi ve işbirliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Uluslararası ve yerel tüm paydaşlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederim” diye konuştu. AB Türkiye Delegasyonu Mülteciler için Mali Yardım Programından (FRiT) sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Dimitrina Karayotova, COVID-19 salgınının toplumun en kırılgan kesimlerini daha çok etkilediğine dikkat çekerek, AB olarak bundan sonraki süreçte de bu kesimleri desteklemeye yönelik taahhütlerini yerine getireceklerini ifade etti. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştiren Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanımız Uğur Tunç, başta Aktif İşgücü Programları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar olmak üzere kurumsal kapasitenin geliştirilmesine dair proje çalışmalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Takip eden 6 ay içinde yapılması planlanan faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda öneriler ve atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki toplantının 2021 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması ile toplantı sona erdi.