25.10.2018 20:14:56

İstihdam Ve Beceri Geliştirme Projesi Başlangıç Toplantısı Yapıldı

İŞKUR ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Alman Kalkınma Bankası(KfW) finansmanı ile yürütülen  İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesinin bilgilendirme toplantısı ve çalıştayı Ankara’da düzenlendi.

Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, İstanbul illerinde pilot olarak uygulanan, Türk vatandaşları ile Suriyelilerin yerel işgücü piyasasına girmelerini desteklemeyi hedefleyen projenin açılış toplantısına Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya’nın yanı sıra UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Kfw Kıdemli Proje Yöneticisi Horst Zapf, Pilot illerdeki İl Müdürlüklerimiz ile UNDP ve KfW’den temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Uzunkaya, dünyanın Sanayi 4.0 olarak nitelenen bir dönemden geçtiğini belirterek İŞKUR’un bu noktada önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi. Yeni süreçte yaşanan dönüşümün toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğini kaydeden Uzunkaya,  “Teknolojideki gelişmeler sonucu, üretim süreçlerinde insanın yerini gitgide makine ve robotlar almaktadır. Kamusal hizmetlerde yüz yüze-insan odaklı hizmetin, bilgi teknolojileri ile desteklenmesi ve her ikisinin birbirini tamamlaması gerektiğini düşünüyor, bu sebeple dijital hizmetlerinin geliştirilmesi ve 7/24 vatandaşa hizmet verebilecek geleceğin İŞKUR’unu inşasına katkı sunacak Projemizi, bu noktada son derece önemli bulduğumu belirtmek istiyorum.” dedi.

Uzunkaya: “Göç Sürecinin Oluşturduğu İnsani Krizi Katılımcı Politika Yapım Süreçleriyle Yönetebiliriz”  

Genel Müdürümüz, Türkiye’nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, bunun ülkemiz işgücü piyasası için 2 milyon ilave aktif nüfus anlamına geldiğini ifade etti. Küresel bir insani kriz olarak bu ortak yükün paylaşılmasının ve yönetilmesinin ancak katılımcı politika yapım süreçleri ile mümkün olduğunu kaydeden Uzunkaya şöyle konuştu: “Bu noktada, Türkiye, üzerine düşen sorumluluğun büyüklüğünün ve aciliyetinin farkındalığıyla, 2016 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Suriyeli sığınmacıların çalışma hayatına girişlerinin önünü açmıştır. İŞKUR olarak bizler de, aynı refleksle, göçün insani boyutunu göz ardı etmeksizin bu süreci yönetmek için tüm çabamızı sonuna kadar ortaya koyuyoruz. Bu projelerimizde, yeni işgücünün tanımlanması ve sınıflandırılması, beceri profillerinin çıkarılması, istihdam edilebilirliklerinin artırılması, geçim kaynaklarına erişim ve insana yakışır işlerin artırılması gibi temel faaliyet alanlarına odaklanıyoruz. Üreteceğimiz müdahale araçlarıyla pilot uygulamaları hayata geçirerek, yalnızca sorunu tespit eden değil stratejik önceliklerimiz çerçevesinde çözümü de önceleyen bir yaklaşımla vatandaşlarımıza ve sığınmacılara yönelik hizmetlerimizin kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki, birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz özverili çalışmalarımızla ülkemizin bu alandaki sorunlarına el birliği ile çözümler üreteceğiz. UNDP ve KfW işbirliği ile yürütmekte olduğumuz İstihdam ve Beceri Geliştirme Projemizin İŞKUR’un hizmetlerinin geliştirilmesine artı değer katacağını ve böylelikle hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, hem de Suriyelilere sunulan hizmetlerin kalitesinin arttıracağına inanıyorum.”

Genel Müdürümüzün konuşmasının ardından Proje paydaşlarının kurumlarını ve hizmetlerini tanıttığı sunumlar yapıldı. İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi ile ilgili kapsamlı bilgilerin de paylaşıldığı toplantının öğleden sonraki oturumunda il müdürlüklerinden gelen katılımcılar ile hem Proje’nin sahiplenilmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak, hem de Proje ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak maksadıyla özel bir oturum gerçekleştirildi.

 

Türk vatandaşları ile Suriyelilerin yerel işgücü piyasasına girmelerini desteklemeyi hedefleyen proje kapsamında aktif işgücü piyasası hizmetlerini genişletmek, kapasitelerini düzenlemek ve hem Türk ve Suriyeli iş arayanların hizmet talebine cevap vermek yoluyla, İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin arttırılması planlanıyor. Proje, gelecekte ulusal düzeyde ölçeklenebilecek potansiyele sahip yerli nüfusa oranla en yüksek Suriyeliye ev sahipliği yapmakta olan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul illerinde uygulanacak.