25.03.2020 11:55:17

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Esnetildi

Covid-19 salgınının işgücü piyasası üzerindeki olası etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları esnetildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenleme doğrultusunda 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 23. madde ile Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırıldı. Mevcut durumda Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yapılan düzenlemeyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak başvurularda 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı ise 60 güne indirildi.

 

30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak başvurularda geçerli olacak düzenleme ile yeni koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletmesi, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizliklerin ortadan kaldırması hedefleniyor.

 

Söz konusu hükümler daha önce bu kapsamda başvuru yapmış olan işverenler için de geçerli olup, tekrar başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.